Лето – када су просветари смањивали администарцију

Предлози за смањење обима школске администрације

Годишње и месечно планирање допунске наставе

Да ли стварно неко мисли да поседујемо натприродне моћи и можемо да предвидимо шта ће деца лоше усвојити? Наравно, донекле да, све се може предвидети на основу ранијих генерација, искуства, тежине градива, итд. али на основу тога планирамо наставу а не и допунску.

Предлог: за допунску наставу не треба писати годишњи план, не треба ни месечни. Треба писати на крају месеца извештај о реализацији допунске наставе за тај месец: наставник је утврдио да је ученицима тог и тог одељења била потребна додатна помоћ за то и то и на часовима допунске су радили то и то. Месечни план је нереалан и на крају се сведе да јуримо реализацију плана (а управо нас то спречава да на редовним часовима детаљно са свима прођемо кроз градиво)… 

Стручно усавршавање и годишњи извештаји

Од наставника се очекује да на почетку школске године достави предлог плана стручног усавршавања за наредну школску годину. Иако сам велики поборник целоживотног учења и сталног усавршавања, мислим да је то нереално: можемо изабрати семинаре унапред, али је веома тешко толико унапред утврдити да ли ће се погодити викенд да нам одговара њихово одржавање или да ли ће се семинар одржати у тој школској години… На крају године се процењује у којој мери је шта спроведено. Опет писање и самоевалуација.

Предлог: Укинути. Једини изузетак би требало направити у вези са планирањем рада стручних већа, нпр. одржавање угледних часова или предавање наставника. На почетку школске године записником стручног већа се утврђује њихов распоред. Не треба наставник да води посебну документацију о томе (за коју и не знамо где стоји).

На крају школске године се пише извештај о стручном усавршавању: хоризонталном (у установи) и акредитованом. То је у реду, али није у реду форма. Пише се извештај о реализацији годишњег програма рада, стручно усавршавање наставника са компетенцијама (табеларно), појединачни извештај о стручном усавршавању наставника… Свако тражи на свој начин да му наставници нешто доставе.

Предлог: Надлежна установа[1] треба да утврди чему ти извештаји служе и у складу са тим припремити унификован образац који наставник треба да попуни на крају школске године. Такав образац треба да садрже ставке по којима наставници пишу (а о тим ставкама-захтевима треба добро размислити шта је заиста потребно имати као информацију и чему служи та информација). Треба све разумне и оправдане захтеве објединити једним документом који ће се по потреби делити између педагога, психолога, директора, помоћника, секретара, комисија за стручно усавршавање, комисија за ово и оно. Онда нека они којима су потребне информације из тога извлаче шта им треба. Ако не знају како да у оквиру школског система поделе један документ, и за то припремити упутство. Сматрам да наставник треба да напише један извештај који ће обухватити све шта је радио у току школске године, а не да има фолдер са извештајима у зависности од тога ко му је шта тражио.  

Педагошка документација о ученику

После оволико година рада, више ми уопште није јасно чему служи и како се води. Идемо из крајности у крајност: од тога да ништа не сме бити забележено у наставниковој свесци већ томе служи дневник до идеје где наставник бележи за сваког ученика позитивне стране, напредак, описно напредовање, напредовање у оценама, процентима, а све то праћено учениковим индивидуалним портфолиом и разредним портфолиом. Никако да пронађемо средину.

Наставник српског језика или математике у основној школи проводи са ученицима недељно двоструко више времена од других наставника. Или четвороструко у поређењу са наставницима музичког и још неких предмета са фондом часова један недељно. Сличном математиком, они имају 4х4 одељења за пун фонд а екстремни случај је наставник музичког који за пун фонд има 20 одељења (јер има само један час недељно у сваком разреду). Наставници страног језика имају 10 одељења за пун фонд. Ако за сваког ученика у сваком одељењу водимо педагошку документацију тако да сваки ученик добије по један лист папира за целу школску годину, математика је јасна: бар 300 листова, увезаних на неки начин, са којима наставник ради. И портфолио за сваког ученика. И пет наставника који имају један ормар у једном кабинету.

Педагошка документација на начин који се тренутно тражи од нас је немогућа мисија. Физички незиводљиво да шуму држимо у кабинетима. Лично се залажем за вођење електронске документације. Сваког дана носим лап топ (приватна својина, да се не збуните – није нам школа дала) и после часа (чак и за време часа) уносим запажања, оцене, коментаре, извињења, итд. Да ли то подржава инспекција? Проверите са њима, ја немам где да одлажем тоне папира.

Предлог: Министарство/неки од Завода треба да напише стручно упутство о вођењу педагошке документације – опште препоруке као и за сваки од предмета. Умерено и примењиво. Немамо ми баш толико много предмета да не могу људи да напишу шта је најбитније процењивати и пратити код ученика из одређене области.  И наравно, подржавати електронске облике вођења документације са бекапом у школи.

За ученички портфолио немам решење. Ко је то смислио, нека размишља и о томе где ћемо држати 300 ученичких фасцикли по наставнику. Један кабинет енглеског у школи која има по пет одељења треба да сторнира 5 одељења х 4 разреда х 30 ученика, тј. 600 фасцикли/портфолиа/радних досијеа ученика. И разредне портфолије наставника одељењских старешина.

Можда нисам допринела најбољим могућим предлозима, али сам бар скренула пажњу на оно што нас мучи. Можда ће неко од колега имати боља решења…

Данијела Љубојевић

[1] Под надлежном установом подразумевам све оне који имају права да долазе у школу и конторлишу њен рад или користе информације из школе какоби унапређивали наставу (ЗУОВ, Завод за вредновање, Министарство просвете, инспекције). А нарочито инспекције. Они морају да знају чему служе та документа која ми производимо на килограме (дрво по захтеву). 

Смањење администрације у просвети

Поштоване колеге у Министарству просвете, науке и технолошког развоја,

                 297536_10150301927177894_616097893_7945179_1553124151_nНакон што сте недавно упутили отворени позив  свим заинтересованима да узму учешће у давању предлога за укидање и промену административних захтева у раду наставника и стручних сарадника са великим  задовољством и ентузијазмом  желим да дам свој допринос.  Радује ме чињеница да је Министарство коначно препознало проблем бирократизације образовања и решило да отпочне његово решавање. Read the rest of this entry

Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење Историје

Кључна знања из прошлости у наставним предметима Свет око нас и Природа и друштво као основа за учење Историје.

Шта су нам донеле, а шта узеле реформе образовања

cropped-302600_10150299129737894_616097893_7934455_1732989574_n.jpgУ oбразовању радим од 1989-те године. Променила сам неколико школа у три државе. Када сам почињала да радим у бившој Југославији, инсистирало се на некој уобичајеној документацији (оперативни и седмични планови и дневне припреме часова). Постојао је онај тзв. „Оријентациони  план и програм“ који је садржао све планове и предлоге дневних припрема часова по предметима за разредну наставу. У то време, мени као приправнику, много је значило да имам шаблон за који знам да је исправан и да сам сигурна да не могу да погрешим. Формулисати образовни, васпитни и функционални циљ часа било којем приправнику, може се поредити са захтевом израде годишњег програма рада школе за једног искусног наставника. Мислите да преувеличавам? Присетите се грашака зноја свога док сте, те исте, циљеве формулисали на почетку радног века. Read the rest of this entry

Jesenja gozba, decja TV emisija

18UG Kreativa je u periodu od jula do novembra 2012. dosta radilo na promociji Čarobnog sela. Ovde prvenstveno mislimo na snimanje dečje emisije od strane Redakcije školskog i dečjeg programa Radio televizije Srbije.

Koncepcija emisija je određena godišnjim dobima, tako da smo snimili četiri emisije i kroz svaku od njih najmlađi gledaoci imaju priliku da se upoznaju sa odlikama pojedinih godišnjih doba. Svaka emisija ima svoje junake, vile i čarobnjake, ali i stalne likove, poput astronoma od kojeg deca saznaju zašto se smenjuju godišnja doba. Tokom emisija epizodno se smenjuju  iskusni stručnjaci, od kojih mlade mame i tate moći naučiti kako mogu sa svojom decom kreativno i kvaliteno utrošiti slobodno vreme. Koncept emisije je kolažnog tipa, jako poučan sa tendencijom okupiranja pažnje dece iz grada i motivacije da požele da ih roditelji odvedu na selo gde mogu, sve što su videli u emisiji, i da dožive.

 OVDE mozete pogledati emisiju o jeseni pod nazivom „Jesenja gozba“ Read the rest of this entry

Inspiracija

Originally posted on Kondom preko srca:

Violetu Babić upoznala sam u zimu 2011. godine na lektorskom tečaju u Leksikomu. Bila je gostujući predavač. Ono što sam prvo primetila kod ove izuzetne žene jesu optimizim i nepresušna volja za životom. Sećam se da je donela gomilu materijala za rad. Papiri, papiri, papiri … i još malo papira za svaki slučaj. A na svim tim papirima polepljeni raznobojni stikeri. Sa strana pisane napomene najdivotnijim bojama flomastera. Kako bih vam rekla… Pomislite da nema interesantnijeg posla od lekture. Zaljubite se i vi pored nje do ušiju u jezik.  I ostanete tako zaljubljeni u rečnike, gramitiku i pravopis do kraja života.  Beskompromisna je kada su učenje, rad i obrazovanje u pitanju. Esteta po svakom pitanju.

DSCN8442

 

Počeli ste kao profesor srpskog jezika i književnosti u  Petoj beogradskoj gimnaziji, samo četiri godine pošto ste maturirali u njoj. Radili ste u Institutu za srpski jezik kao tehnički urednik i leksikograf na…

View original 1.686 more words

Интервју са једном учитељицом – Иваном Бошњак Бошњак

Originally posted on Био-блог:

yelllowwwО мени: Ивана Бошњак Бошњак (једно презиме татино, једно мужевљево) дете два просветна радника, 24 године стажа у основној школи „Жарко Зрењанин“ у Зрењанину. Волим да кажем да сам учитељица, јер реч „учитељ“ много говори о нашој професији. Дугогодишњи синдикалац, члан редакције часописа ФБГ, члан консултантске групе за израду стратегије образовања у предшколској установи (тамо сам „упала“, али, мама васпитачица, па сам знала о чему причам). Иза мојих ђака су бројне награде на ликовним и литерарним конкурсима, од градских до међународних, имали су успеха и на такмичењима рецитатора и на такмичењима из математике. Сама пишем текстове за ђачке представе, водим драмску и ритмичку секцију, а јуна ове године моји ђаци су давали хуманитарну представу „Временска капија“ у пуној сали Културног центра у Зрењанину, где смо прикупили 40 000 динара за помоћ поплављеним подручјима. Представа је иначе настала као резултат мог похађања семинара „Интеркултурално учење кроз драму , „Лотрек“ –…

View original 1.490 more words

ЕТФ у Чаробном селу

10494842_621471447967113_7498509644022306196_nАгенција ЕУ, ЕТФ, European Training Foundation, са седиштем у Торину, у оквиру програма предузетничке иницијативе расписала је конкурс за избор најзанимљивијих предузетничких иницијатива. Конкурс је привукао  40 пријава из земаља партнера ЕТФ-а.   Изабрано је седам пројеката међу којима се нашао и пројекат ЧАРОБНО СЕЛО (УГ Креатива). Једини смо подржани пројекат из региона, а осталих шест пројекта је из Алжира, Белорусије, Израела, Јордана, Либaна и Молдавије.

Пројекат УГ Креативе представља предузетничку иницијативу која функционише кроз партнерски однос УГ Креатива – Средња школа„Мионица“ – Мотел Кондир – Пољопривредно газдинство Радојичић – Општина Мионица.

У периоду од 5 – 7. 7. 2014. представници ЕТФ-а посетили су Србију и снимили филм о о локалној редузетничкој иницијативи „Чаробно село“ која ће бити представљена као пример добре праксе на међународној конференцији у Торину 19-20. новембра 2014. Осим тога ова локална иницијатива биће део великог међународног интерактивног Атласа, видео записа и публикације. Read the rest of this entry

Najbolji edukatori Srbije

IMG_9670Najbolji edukatori Srbije je projekat koji se ove godine realizuje po prvi put i čiji je cilj da nagradi i istakne desetak najboljih učitelja/nastavnika/profesora osnovnih i srednjih škola u Srbiji koji daju izuzetan doprinos obrazovanju. Ideja je da projekat postane tradicionalan i da se održava iz godine u godinu.

Želja nam je da dodjemo do nekolicine edukatora koji zaista prave razliku u svom poslu. Želimo da istaknemo edukatore koji su inspirativni i kreativni, čiji su časovi drugačiji i zanimljivi, koji organizuju najrazličitije vannastavne aktivnosti, koji imaju odlično opremljen kabinet, koji decu podstiču na rad, istaživanje i proaktivnost. Želimo da se zahvalimo edukatorima koji čine izuzetne napore i da im pokažemo da se to ceni. Želimo da javno pohvalimo njihov trud i zalaganje i na taj način damo pozitivne primere ostalim predavačima.

(више…)

Put prema akreditaciji prvih model centara

5

Dana 07. jula 2014. državna sekretarka za obrazovanje Snežana Marković primila je predstavnike  Klastera „Оbrazovni turizam Srbije“.

Sastanku, na kom je sekretarka iznela podatak da je na početku svog mandata dobila pet prioriteta, a jedan od njih je i rešavanje pitanja obrazovnog turizma Srbije i njegova implementacija u obrazovni sistem kao rešenje za unapređenje postojećih ekskurzija, izleta i rekreativnih nastava, prisustvovale su:

  • Snežana Marković, državna sekretarka za obrazovanje
  • Snežana Pavlović, savetnica u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
  • Vera Jovanović, direktorka Klastera Obrazovni turizam Srbije
  • Željana Radojičić Lukić, zamenica direktorke Klastera Obrazovni turizam Srbije
  • Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije i
  • Katarina Čarapić, direktorka Srednje škole Mionica

Read the rest of this entry

Како унапредити образовни систем Србије

IMG_9670ПРОМЕНЕ КОЈЕ СУ ПОТРЕБНЕ ДА БИ  СЕ УНАПРЕДИО ОБРАЗОВНИ СИСТЕМ

Овде се налазе неки од предлога за унапређење образовног система који су током јуна месеца прикупљене на друштвеним мрежама, у неформалним контактима са колегама и на различитим окупљањима просветних радника. Хвала колегама који су оставили своје коментаре на ФБ групи Велика зборница, посебно колегама Marini Pejčinović и Zheljku Stanimirovic, али и свима који желе да својим учешћем допринесу унапређивању образовног система. посебно се захваљујем колегиницама: Оливери Крупеж из Чачка, Kaтарини Чарапић и Оливери Петровић из Мионице и Маријани Неговановић Обрадовић из Љига. Предлози су сада код државне секретарке Снежана Марковић. Надам се да ће барем неки од предлога наићи на разумевање МПНТР. Уколико имате неке сугестије, корекције,  слободно их оставите у коментарима испод текста. Текст у ПДФ постављен је на ФБ групи Позитивна просветарска група и ту га можете и преузети. Read the rest of this entry

Похвала учитељици


„Жао ми је, али све је попуњено…“ објашњава нам сажаљивим тоном школски психолог „Ви сте осамдесет пети који желе да код учитеља Јове упишу дете. Три одељења да држи не би могли свима да изађемо у сусрет. Стварно нам је жао, његово одељење је попуњено.“

IMG_9670А испричали су нам толико лепих прича о учитељу Јови. Тада, пре четири године, преузео је осму генерацију ученика. Дуго није било тако преданог и доброг учитеља. Супруга и ја гледамо једно друго, као када су нас, деведесетих у италијанском конзулату одбили за визу. Хтели смо да путујемо у Италију. Уплатили смо аранжман, али нису дали карабињери, веле млади сте, можда и останете. Предложили су нам да уместо Италије посетимо, Грчку. На острву Закинтос провели смо предиван одмор. Од тада, када год нам се поремете планови, кажемо једно другом: „Можда буде као на Закинтосу“. Read the rest of this entry

Министар просвете у посети „Чаробном селу“

царобно село1Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић посетио је јуче дечји образовни центар „Чаробно село“ у Бањи Врујци , у којем децу, путем интегрисаних образовно-васпитних активности стављају у реалне животне ситуације . У „Чаробном селу“ , према речима надлежних, децу подстичу на радозналост , машту и игру, на уочавање веза међу предметима, биљкама и појавама, на изражавање креативности. Овај едукативни комплекс, према речима Жељане Радојичић Лукић, има за циљ да подстакне креативност и радозналост код деце, као и да им понуди креативно место за самостални рад, али и за рад у вршњачким групама.

Министар Вербић поздравио је овакву идеју, уз напомену да би требало да буде више оваквих иницијатива.

-Свима нам је у интересу да очувамо сеоске школе, па и самим тим сеоске средине, јер ако нема школе, нема ни места – изјавио је министар Вербић, након разговора у „Чаробном селу“ са просветним радницима из овог краја. Министар Вербић претходно је посетио и истурено одељење Основне школе из Мионице „Милан Ракић“ у Горњој Топлици.

Према речима Жељане Радојичић Лукућ, председника Удружења грађана, удружени просветни радници у оквиру „Креативе“ имају жељу да развијају мале средине, попут мионичке општине, као потенцијалне и водеће дестинације за развој дечјег образовног руралног туризма.

-„Чаробно село“ је почетни корак у реализацији те идеје и тренутно представља идеалну дестинацију за организовање рекреативних настава, екскурзија, викенд тура, рођендана; за дневне варијанте одмора и рекреације деце туриста у Бањи Врујци. Боравак деце у Чаробном селу осмишљен је кроз амбијентално учење и активан одмор ученика, учитеља и свих осталих туриста, како наше земље, тако и дијаспоре. Кроз овај пројекат УГ „Креатива“ негује волонтеризам, јер у „Чаробном селу“ активно и са задовољством учествују студенти Учитељског факултета из Београда, са циљем да ова дестинација постане евентуално њихова вежбаоница, у којој би реализовали методичку праксу унутар природних амбијенталних учионица – рекла је Жељана Радојичић Лукић.

„Чаробно село“ је пројекат непрофитног Удружења грађана „ Креатива“ које се бави креативним образовањем кроз активно учење. Финансира га УНИЦЕФ у оквиру заједничког програма УН „Одрживи туризам у служби руралног развоја“.

Деца-посетиоци “Чаробног села” нису класично подељени у разреде према узрасту, већ их групишу у различите групе према нивоу знања, што представља прилично напредну идеју за услове нашег образовања. “Чаробно село” даје деци могућност да уче кроз игру, на основу њихових потреба, радозналости и склоности.

Read the rest of this entry

Министар просвете у Чаробном селу

Дана 10.јуна 2014., у Дечјем образовном центру „Чаробно село“ у Бањи Врујци одржан је oкругли сто на тему “СЕОСКЕ ШКОЛЕ У ФУНКЦИЈИ ОБРАЗОВНОГ ТУРИЗМА“. Овај скуп је инициран од стране Кабинета министра просвете, др Срђана Вербића, који је са својим тимом активно учествовао у анализи стања сеоског школства и превазилажењу безнађа у којем се сеоско школство налази деценијама.

 

unnamed16Истог дана министар је посетио Издвојено одељење ОШ „Милан Ракић“ у Горњој Топлици (Бањи Врујци). Министар је имао прилку да се упозна са незавидним стањем горњотопличке школе, руинираношћу учионичког простора, запуштеношћу дворишта, краће речено имао је прилику да сагледа небригу друштва за образовање сеоске деце. Мој лични утисак је да се министар непријатно изненадио неусловима у којима уче ова деца, а посебно га је поразила чињеница да постојећа дигитална учионица нема приступ интернету. Оно што се ми надамо је помоћ око прибављања средстава за решење питања фискултурне сале, кухиње и трпезарије за исхрану 110 ученика. На наду имамо право. Read the rest of this entry

Не треба да користимо ПИСА питања на завршном испиту

Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја

Београд – Комисија за спровођење завршног испита добила је задатак да утврди које су општине, школе и ученици били угрожени током поплава. Реч је о око 800 ученика, од којих је 740 из Обреновца. Овим ученицима биће омогућено да изаберу хоће ли завршни испит полагати у јуну или у августу – каже за Данас Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког развоја.

verbic05fonet aleksandar kokovic_ocp_w380_h300
-Више пута сте истицали да ће се ученицима из поплављеног подручја изаћи у сусрет. Да ли то значи упис преко предвиђене квоте у школе које желе да похађају иако не остваре одговарајући резултат?

- Да, уколико то буде потребно. Ученици из појединих места заиста су имали тежак период, а многи ће се још дуго борити са последицама поплава. Сматрамо да треба да им изађемо у сусрет, водећи наравно рачуна да тиме не угрозимо функционисање и квалитет школа и да ни на који начин не оштетимо остале ученике.

Да ли су школе које су биле поплављене остале без документације и да ли су сви успели да закључе оцене регуларно?

- Само ОШ “Јован Јовановић Змај” из Обреновца има проблем са документацијом. Она није уништена, али је поквашена и суши се, а затим је треба дезинфиковати. Документација из осталих школа је потпуно очувана, пре свега, захваљујући присебности управа школа које су је након првих вести о надолазећој води изместили на више спратове школских објеката. Можете да замислите у каквом би се проблему нашао читав образовни систем да је документација уништена. Срећом, то се није десило и закључивање оцена је у току.

Какви су резултати пробног завршног испита?

- Прелиминарни резултати пробног теста показују да је он био очекиване тежине, а у току лета Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће радити детаљну анализу. За разлику од завршног испита који Министарству просвете служи као путоказ када је реч о будућим променама у образовном систему, пробни тест је, пре свега, показатељ ученицима и њиховим наставницима. Они треба да им покажу на које делове градива треба да се концентришу и како треба надаље да тече припремна настава за полагање завршног испита.

Својевремено сте изјавили да вас бивши министар просвете Томислав Јовановић није звао и тражио да направите лаке задатке за малу матуру, док сте били на челу Центра за испите у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања. Да ли сте са ове позиције имали неке захтеве према институцији у којој сте до недавно радили?

- Нисам имао никакве захтеве.

Каква ће бити структура теста када је реч о тежини задатака?

- То је питање за Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања. Министарство просвете поверило је стручној институцији посао израде теста у складу са програмом завршног испита.

Било је дилема да ће се на матури наћи питања којима се проверавају функционална знања.

- Сва питања на завршном тесту су из градива и део су наставног програма.

Ове године се повела прича да би у будућности задаци на завршном испиту требало да личе на ПИСА задатке. Да ли су нам ПИСА задаци потребни за завршни испит, ако се у школи уче чињенице и то се још дуго неће променити?

- Треба да буду више налик ПИСА, али не треба да користимо ПИСА питања на завршном испиту. Ако не померимо фокус испитивања са фактографије, онда се неће променити ни оно што се учи у школи.

Које мере ће бити предузете да би се спречиле злоупотребе од прошле године? Дакле, припрема и штампање тестова ће бити у Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, одакле ће се дистрибуирати до школских управа и школа…Шта још планирате?

- Предузели смо низ мера, али сматрам да није потребно да оне буду најављиване кроз медије.

Тражимо одговорност

Контроле оцењивања на претходним завршним испитима су указале на злоупотребе у појединим школама. До сада нико није сносио санкције, јер када се то питање постави, из Министарства увек стиже одговор да је „инспекција на терену“. Шта ћете урадити ако се такве ствари понове?
– Разговарамо са наставницима и кроз директан контакт објашњавамо важност и смисао теста. Тражимо одговорност од сваког ко учествује у процедури. Надамо се да неће бити потребно да реагује инспекција.

Нови правилник о оцењивању

Завршни испит је указао и на бројне слабости у оцењивању. Правилник о оцењивању у основној школи је два пута мењан (донет нов, па измењен). Шта ћете конкретно урадити по том питању? Да ли је могуће успоставити јединствене критеријуме на нивоу државе?
– Образовни стандарди од пре четири године требало би између осталог да служе да се успостави стандард оцењивања. У међувремену је урађена ревизија. Трагамо за решењем које ће свакако бити нови правилник о оцењивању, али реалистичнији и применљивији.

АУТОР: ВЕСНА АНДРИЋ/ФОТО: АЛЕКСАНДАР КОКОВИЋ (ФОНЕТ)

Извор: danas.rs

Od limenke do Čarobnog sela

U okviru programa Recan Fondacije „Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj“, đaci sto sedamdeset sedam (177) osnovnih škola širom Srbije prikupili su 4.000 kilograma limenki za reciklažu, a 600  kilogama prikupljeno u okviru edukativnog programa „Limenkica ulaznica“. Recikliranje prikupljenih 4,6 tona limenki jednako je smanjenju emitovanja C02 od čak 41.4 tone. Najaktivniji đaci i njihovi nastavnici iz dvanaest (12) najuspešnijih škola, Recan Fondacija nagrađuje sedmodnevnom Školom prirode u „Čarobnom selu“, u blizini Banje Vrujici tokom avgusta.

 nalepnica„Program „Limenke sakupljaj-okolinu sačuvaj“ postoji od 2006. godine i broj škola koji u njemu učestvuje raste iz godine u godinu, trudeći se da prestignu prošlogodišnji rekord.  Ova aktivnost nam je pokazatelj da se najbolji rezultati u podizanju svesti o održivom razvoju postižu upravo kod mladih. Svaka sakupljena limenka  je značajna jer se one mogu reciklirati neograničen broj puta, a da pritom ne izgubi na kvalitetu”- izjavila je  Jelena Kiš, menadžer Recan Fondacije povodom Svetskog dana zaštite životne sredine.

 Akciju “Limenke sakupljaj – okolinu sačuvaj”, u kojoj učestvuju đaci i prosvetni radnici, Recan Fondacija sprovodi osmu godinu za redom u cilju edukacije najmlađih o značaju reciklaže i zaštite životne sredine. Akcija se sastoji od edukativnog programa, seminara, kao i konkretnih aktivnosti sakupljanja limenki čime škole mogu da prihoduju dodatna sredstva.

Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće je aktivna lokalno od 2005. godine i osnovana je kao neprofitna organizacija od strane Ball Packaging Europe, Beograd – Fabrike za proizvodnju limenki. Cilj Recan Fondacije je da promoviše svest o značaju zaštite životne sredine, posebno među mlađom populacijom, da učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima potrošača kao naučen i konačno uobičajen model ponašanja.

Read the rest of this entry

Kako su društvene mreže promenile komunikaciju?

Originally posted on In Centar:

SM

Miloje Sekulić, jedan od osnivača digitalne agencije Homepage, održao je predavanje u In Centru. Tema je bila ,,Kako su društvene mreže promenile komunikaciju“.

View original 382 more words

Ispletite mrežu i olakšajte život

Postoji mnogo prednosti u povezivanju sa ljudima. Ovakav pristup će olakšati vaš put ka uspehu, a može vam pomoći i u drugim aspektima života. Zašto biste, onda, stalno bili neko, ko traži nekog, ko zna nekog, ko bi mogao da vam pomogne?

Ali „većina ljudi izbegava ’umrežavanje’, smatrajući da ono podrazumeva veštačko ponašanje i pomisao na samu ideju čini da se osećaju neprijatno“, kaže profesor organizacionih nauka sa Stanford univerziteta Jeffrey Pfeffer. Ali ne mora da bude tako.

Pfeiffer je sa Ross Walkerom, njegovim nekadašnjim studentom, a danas izuzetno uspešnim preduzetnikom, napisao knjigu inspirisanu Walkerovim iskustvom, pod nazivom ’People are the Name of the Game: How to be More Successful in Your Career and Life’, i ovo su njihovi saveti, kako da se uspešno povežete sa ljudima i zadržite svoj integritet:

Otkrijte šta vam je zajedničko

„Morate naučiti da brzo čitate ljude kako biste ustanovili šta vam je sa njima zajedničko“, kaže Walker. Takođe se možete poslužiti i internetom da dođete do bitnih informacija. Lakše ćete uspostavite vezu ukoliko već imate zajednička interesovanja ili poznanike koji vas mogu predstaviti toj osobi.

Stvarajte široku mrežu

Kada je Walker nakon završenog fakulteta poželeo da uđe u ugostiteljski biznis, kontaktirao je Chipa Conleya vlasnika hotelskog lanca Joie de Vivre. Zahvaljujući Walkerovim prethodnim kontaktima, Conley je već bio čuo za njega i bilo mu je zadovoljstvo da se upoznaju.

Budite precizni i razmišljajte dugoročno

Ljude ne treba opterećivati nejasnim zahtevima koji će im biti dodatni napor u pokušaju da vam pomognu. Imajte realistične zahteve koji će biti precizno sročeni, razmišljajte da će potencijalno osoba koju molite za pomoć biti uz vas dugi niz godina, i da je to samo početak saradnje.

Uspostavljajte raznovrsne kontakte

Stvaranje mreže u okviru svog polja interesovanja jeste bitno, ali nemojte da potcenjujete važnost stvaranja kontakata u različitim sferama, jer ’nikad se ne zna kada će ti zatrebati’.

Stanite iza svoje reči

Ne obećavajte ono što ne možete da ispunite. Uradite ono što ste se i dogovorili i na taj način održavajte svoj kredibilitet neuprljanim. Reputacija koju steknete će značiti da ljudi mogu da se oslone na vas i zbog toga će želeti da vas zadrže u svojoj blizini.

Budite iskreni

Ako volite svoj posao i ako ga radite sa strašću, to će ljudi sa kojima razgovarate i osetiti. Ne postoji bolji pristup od iskrenosti. Ne zaboravite da ljudi, do kojih pokušavate da dođete, imaju dovoljno iskustva da uoče izveštačenost.

Ostanite u kontaktu i uzvratite uslugu

Najlakši način da sa nekim ostanete u kontaktu je da im se javite putem maila ili telefonom kako biste ih upoznali sa nekim od koga bi oni mogli imati koristi. Ne zaboravite da ’umrežavanje’ nosi određenu odgovornost da izađete u susret ljudima koji vas zamole za pomoć.

 

 

*Izvor: BIZLife, Inc
*Foto: 
*Autor: S.P.

Србија као меланхолија

Пише Оскар Фрајзингер, посланик у парламенту Швајцарске:

Ако би Србија сутра морала да приступи Европској унији, то би био велики губитак за човечанство. Тако би се изгубио један начин живота где су часовници мекши него на Далијевим сликама, где жене више сањаре од госпође Бовари, где су мушкарци храбрији од вука ухваћеног у кљусу који себи откида шапу да би се ослободио.
Осим сталних сусрета са старим пријатељем Србином, мој први прави контакт са Србијом био је позив председника Удружења књижевника Србије, који ми је понудио поетски азил, након што је швајцарско удружење image одбило да ме прими у своје редове. То је био изванредан потез. Дакле, још постоји земља на свету где се људи подсмевају слици сервираној у свету о њима, земља у којој се људи ангажују за унапред изгубљене ствари и негативце попут мене, не хајући за потенцијалне реакције; дакле, изван Швајцарске још постоји земља која пружа отпор! Било је то довољно неуобичајено да ме нагна да постанем члан Удружења књижевника Србије. Отад, Србија и ја чинимо један необичан пар. Пар везан узајамном фасцинацијом, у којој свако представља у очима оног другог нешто што никад неће бити. Read the rest of this entry

Порука родитељима

kreativnacarolija:

Мислите да штрајкујемо увек и само због већих плата.

Ево још разлога зашто штрајкујемо:

Originally posted on Дневник једне учитељице - Ивана Бошњак Бошњак:

banat.jpg

ПОРУКА РОДИТЕЉИМА

 

Мислите да штрајкујемо увек и само због већих плата.

Ево још разлога зашто штрајкујемо:

  1. План и програм по коме смо дужни да учимо вашу децу НЕ личи на оно што се од њих тражи на завршном испиту, а још мање на оно шта ће од њих живот да тражи. Ми смо ту да то ускладимо како знамо и умемо.
  2. Желимо да додатно покажемо вашем детету све тајне нашег предмета, али након 6 часова наставе тешко му је да нас прати и тог 7. часа. Није нам тешко да закажемо час у послеподневној смени.
  3. Желимо да помогнемо вашем детету да научи пропуштено, али за време планираног претчаса у 7:15 тешко му је да нађе превоз до школе.
  4. Радовали сте се када сте прочитали да ће ученицима бити организована припремна настава за завршни испит.  Да, организовали смо је у школи, али то је нових СЕДАМ планираних часова за вашу…

View original 304 more words

Прати

Добијте сваки нови чланак достављен у ваше поштанско сандуче.

Придружите се 2.628 других пратиоца