Šta misle roditelji o nastavi na daljinu?

U anonimnoj elektronskoj anketi učestvovalo je 2 632 roditelja iz 5 država, i to  52,2% roditelja učenika mlađih razreda, 39,9% roditelja učenika starijih razreda, 7% roditelja učenika srednjih škola, a ostalo su bili roditelji predškolaca.

An 4

1.Na pitanje, da li njihovo dete pohađa nastavu na daljinu, njih 99,1% se izjasnilo pozitivno. To bi značilo, da manje od 1% učenika nije uključeno u nastavu na daljinu.

An 5
2.Kroz pitanje, koji oblik nastave na daljinu koristi učitelj/nastavnik njihovog deteta, saznali smo da:

 • 1% njih koristi samo komunikaciju putem FB
 • 8,7 % koristi samo TV nastavu na daljinu,
 • 12,7 % nastavnika koristi virtuelnu učinonicu na nekoj od brojnih platformi, 
 • 19 % njih koristi isključivo komunkaciju putem Vibera,
 • 57, 6 % nastavnika/učitelja koristi miks više različitih oblika nastave na daljinu.

An 6

Na osnovu ovih rezultata, jasno se vidi da oko 70 % nastavnika koristi nastavu na daljinu kombinujući virtelnu učionicu, nastavnu na daljinu, društevene mreže, dok je samo 8,7 % usmereno isključivo na TV nastavu. Zabrinjavajući je podatak da blizu 20 % nastavnika koristi samo Viber i FB, a znamo da te platfomre nisu namenjene za nastavu na daljinu, već isključivo za komunikaciju. Naravno, na ovu odluku, uveliko je uticala izjava ministra prosvete Republike Srbije, na početku vanrednog stanja u Srbiji, kada je upravo ovo dao kao preporuku nastavnicima Srbije.


3.Na naše pitanje, kako roditelji ocenjuju TV nastavu njihove zemlje, ukoliko takva postoji, roditelji su u najvećoj meri zadovoljni ovim vidom nastave na daljinu. Najvišim ocenama, ocenili su kvalitet nastavnika koji realizuju TV nastavu, a nešto su manje zadovoljni vremenom i sadržajem ove TV nastave, što šalje jasnu poruku da su TV nastavni sadržaji manje prilagođeni potrebi učenika (ne prate nastavni program) i da je vreme trajanja ovih emisija, ili prekratko ili predugo. 

An 7

4.Sledeće pitanje se odnosilo, kako njihovo dete reaguje na ovaj oblik nastave, te smo dobili zanimljive odgovore, možda pomalo i neočekivane:

 • 9,5% nije se snašlo u nastavi na daljinu
 • 10% oduševljeno je nastavom na daljinu
 • 16, 2% izebegava ovaj vid nastave, ali su svesni da nemaju drugo rešenje
 • 63,8% voli ovaj vid nastave

An 2Iz ovih rezultata vidljivo je da čak 73,8% vrlo pozitivno nastrojeno prema nastavi na daljinu, dok njih 26%, ili se nije snašlo ili nije oduševljno ovim vidom nastave.

Zanimljivo bi bilo saznati na koji način mi ovim učenicima možemo pomoći. Da li je to kroz pormenu pristupa oraganizaciji ovog vida nastave, ili njima samo treba malo više vremena da se na sve ovo naviknu, što pretpostavljamo da je najbliže istini. Naravno, ova brojka od 26% mora da bude i alarm svima nama da dopremo do ovih učenika i da pronađemo rešenja u narednom periodu


5.Ovo je najvažnije pitanje nama nastavnicima, a odnosi se na zadovoljstvo roditelja organizacijom nastave, količinom i sadržajem koje dobijaju njihova deca.

Po pitanju zadovoljstva organizacijom nastave na daljinu, saznali smo da je njih:

 • 50% reklo da je odlično
 • 50% reklo da je dobro
 • 0%  reklo da je neprimereno

An 3
Roditelji su uglavnom pokazali da su u većoj meri zadovoljni samom organizacijom, nastave, a polovina njih to ocenjuje ocenom „odlično“. Nijedan roditelj se nije izjasnio da je organizacija nastave neprimerana, što ohrabruje.

Po pitanju zadovoljsta roditelja nastavnim sadržajima koje dobijaju njihova deca od nastavnika, saznali smo da ocenjuju ovako:

 • 55,90 % ocenjuje odlično 
 • 41,30% ocenjuje dobro
 • 2,80 ocenjuje neprimereno


Ovde vidimo da imamo blizu 3% roditelja, koji smatraju da nastavnici u ovom vidu nastave koriste neprimerene sadržaje (materijale za učenje), a njih 41, 3% smatra da su nastavnici dobri, dok 55,9% smatra da su odabrani nastavni sadržaji i materijali za učenje odlični. Ovo je poruka nastavnicima da porade na kvalitativnoj selekciji obrazovnih materijala i nasatvnih sadržaja, i da šalju deci one sadržaje i materijale koji su adekvatni za učenje u kućnim uslovima.

Po pitanju zadovoljstva roditelja količinom nastavnih sadržaja koji dobijaju njihova deca, dobili smo zanimljive podatke, jer smo saznali da ocenjuju ovako:

 • 34,4% odlično
 • 56,6% dobro
 • 9 % neprimereno

Ovde sazanjemo da je ipak veći deo onih koji ne ocenjuju visokom ocenom primerenost količine nastavnih sadržaja koju su, prvih 7 dana realizacije nastave na daljinu, dobijala njihova deca.

6.Pitali smo roditelje i šta im predstavlja najveći problem i ponudili sledeće opcije:

 • resursi (računar, telefon, internet)
 • vreme
 • nesnalaženje u onlajn okruženju 
 • sve nam je problem
 • nemam probelme

An 1

Čak 46% njih se izjasnilo, da njihova deca nemaju probleme u pohađanju nastave na daljinu, a manje od 1% njih kaže da im je sve problem.

Čak za 31,7% roditelja, problem predstavlja vreme koje učenici moraju da posvete nastavi na daljinu, dok za 10,3 njih najveći problem predstavlja nedostatak alata, poput telefona, računara i interneta, a 7,4% kaže da im je najveći problem nesnalaženje dece uo onlajn okruženju.

Smatramo da su ovi procenti mnogo veći, jer je ova anketa realizovana isključivo elektronskim putem i popunjavali su je uglavnom roditelji koji redovno koriste internet. Smatramo da je ovo alarm i državi, jer ako je i tačno da oko 10% njih ima problem nabavke i obezbeđivanja alata bez kojeg nema nastave na daljinu, onda znamo da nam veliki broj dece ostaje izvan obuhvata obrazovnjem, ako imamo u vidu da to predstavlja pravo svakog deteta.

Sličan problem imaju i prosvetni radnici i to ćemo pokušati preciznije osvetliti kroz neko sledeće istraživanje. Trenutno raspolažemo informacijama, a na osnovu desetine intervjua, koje su administratori Nastavničke mreže obavili u prethodnih 7 dana, da je veliki problem dostupnosti interneta i primoranost na korišćenje ličnih računara. Ukoliko imamo u vidu i činjenicu da su nastavnici i roditelji, jasno je koliko su ovi ljudi u nezavidnom položaju, jer su prinuđeni da pribave sredstva za rad, prvo svojoj ličnoj deci, a onda i sebi samima, kako bi mogli da sprovede svoju radnu obavezu u vanrednim uslovima.

7.Na pitanja, šta bi roditelji poručili nastavnicima, a šta resornim ministarstvima, dobijeni su najrazličitiji odgovori, na osnovu kojih zaključujemo da su roditelji naklonjeniji nastvanicima, nego resornim ministarstvima. Tako su roditelji poručili ministarstvima da pokušaju da pomognu nastavnicima omogućavanjem lakše realizacijie nastave na daljinu, pre svega kroz pribavljanje kupovine ili donacija materijla za rad, poput: tableta, telefona, ali i besplatnog interneta, što trenutno predstavlja ogroman problem. 

Veći procenat roditelja je naglasio potrebu rasterećenja učenika imajući u vidu postojeću situaciju. Neki roditelji su dali predlog da se uvede nekakav centar za pomoć u učenju u kućnim uslovima, kako bi se prevazišlao početno nesnalaženje u novim uslovima na koje, ni učenici, ni nastavnici, pa ni roditelji nisu pripremljeni.

90559153_585447232054605_4804994894328233984_nNastavnici su od roditeljske zajednice dobili ogromnu podršku, i to je ono što je nama kao nastavničkoj mreži sada važno. Neki su poručili da imaju više razumevanja i strpljenja, da ne daju puno zadatka, da sporije prelaze lekcije, da tolerišu kašnjenje zadataka, jer imje spor internet isl.  Na osnovu svih 2 362 odgovora, najviše njih je sadržalo reči podrške u smislu:

 • da istraju,
 • da budu zdravi,
 • da budu hrabri,
 • da ne posustanu,
 • da se čuvaju,
 • da ostanu dobri kakvi su bili uživo,
 • da osvetlaju obraz profesije…

Sada, kada znamo, da imamo bezrezervnu podršku roditeljske zajednice, i kada smo putem ove ankete saznali šta treba da popravimo, neće biti teško da se svi fokusiramo na ukazane probleme i da u narednom periodu popravimo ono što je do nas.

S druge strane, poručujemo i našim resornim ministarstvima da analiziraju rezulate ove ankete, a mogu da sprovedu i svoja istraživanja na ovu temu, i da se potrude da nastavničkoj populaciji pomognu da se lakše kreće kroz nepoznat teren, kakva je nastava na daljinu, koja još uvek nije u nekim zemljama regulisana ni zakonskim, a u nekoliko zemalja, ni podzakonskim aktima.

CELA ANKETA

 

Istraživanje obavljeno preko FB grupe „Nastavnička mreža tokom pandemije“

Analizu istraživanja obavila: Željana Radojičić Lukić, pokretač Nastavničke mreže

Saradnici:

DA LI PANDEMIJA OTKRIVA SVE BOLNE TAČKE SRPSKOG OBRAZOVANJA?

Evo, i sada u ovoj situaciji u koju smo zapali, dolazi do izražaja velika potreba za autonomijom škola, od različitih potreba za prekidom nastave, preko potreba za boljom organizacijom ustanova uopšte, pa do potrebe za nastavom na daljinu.

mobile-learning_orig

Прочитајте више „DA LI PANDEMIJA OTKRIVA SVE BOLNE TAČKE SRPSKOG OBRAZOVANJA?“

POTRAGA ZA NAJUSPEŠNIJIM DIREKTORIMA ŠKOLA


POZNAJETE LI USPEŠNOG DIREKTORA ŠKOLE U REGIONU BIVŠE JUGOSLAVIJE⤵️⤵️⤵️

Direktor obrazovne ustanove je najvažniji i najuticajniji pojedinac u bilo kojoj školi/vrtiću. On/ona je prva odgovorna ličnost za sve aktivnosti koje se dešavaju unutar ustanove, bilo da su pozitivne, bilo da su neagtivne. On/ona sa svojim najbližim saradnicima stvara klimu u ustanovi, utiče na nivo profesionalizma i morala nastavnika, ali i na nivo brige za ono što učenici mogu postati.
Direktor je spona između lokalne zajednice i obrazovne ustanove, a način na koji on/ona to radi, uveliko određuje stavove roditelja i učenika o toj školi. Ako je škola kreativno, inovativno i autentično mesto orijentisano na učenika i u istoj meri uvažava i vrednuje zalaganje svakog zaposlenog, većina će u direktoru vidjeti ključ uspjeha škole.

1Na prostoru većine država bivše Jugoslavije direktori se postavljaju na osnovu političke podobnosti i to je ono što čini i tužnim i revoltiranim većinu učiteljske/nastavničke populacije, a naročito one entuzijaste koji obrazovni sistem nose na svojim plećima. Međutim, uprkos tome, među direktorima regiona, postoje i kavlitetni pojedinci koji možda jesu stigli do funkcije i na osnovu političke korektnosti, između ostalog, ali poseduju izražene liderske i menadžerske sposobnosti, savesno obavljaju funkciju i trude se da unapriede obrazovni proces najbolje što mogu. Takvi umnogome pomažu zaposlenima i učenicima u svojim ustanovama i uspevaju da im obezbede najbolje uslove za rad i učenje i zato predstavljaju „žito u kukolju površnosti“.

Obrazovni lideri su važni, kako u redovima nastavnika, tako i u redovima direktora. Isto kao što su, u velikim i uspešnim firmama potrebni dobri menadžeri i lideri, tako su i obrazovnim ustanovama potrebni kvalitetni direktori. Koliko god se nama činilo drugačije, svetska naučna istraživanja govore da su direktori najodgovorniji za učenička postignuća, bilo da su negativna ili pozitivna. I ne samo to. Istraživanja ukazuju i na to da su oni najzaslužniji za privlačenje i zadržavanje kvalitetnih nastavnika. Možda se to samo delimično odnosi i na naš region, opterećen različitim, najčešće pogubnim politikama zapošljavanja, ali upravo zbog toga Best Teacher-Ex Yugoslavia želi da utiče na motivaciju tih kvalitenih i drugačijih direktora.

Namera nam je da putem ove potrage pronađemo i afirmišemo te posebne direktore, i to:
one koji imaju opipljive, i poštovanja vredne, rezultate
one koji ustanove kojima rukovode doživljavaju kao svoju porodicu
one koji o svim zaposlenima i svim učenicima brinu na isti način, ne favorizujući i ne diskriminišući bilo koga
one koji su sposobni da stvaraju viziju uspeha učenika
one koji su kadri da svakodnevno unapređuju kvalitet nastave
one kojima nije strano da izgrađuju liderske kapacitete svojih zaposlenih
one koji su, pre svega, dobri ljudi, pa tek onda i dobri lideri i menadžeri.

Poznajete li takve? Podelite ovaj upitnik sa njima!

Da li se možda upravo Vi prepoznajete u ovim karakteristikama? Pokušajte.

Popunite upitnik na ovom LINKU!

Odakle stiže čaj, a odakle mleko?

Mi odrasli znamo da nas navike, koje steknemo u detinjstvu, prate ceo život. Svesni smo i činjenice da su deca iz grada hendikepirana jer ne rastu u prirodi i nemaju sa njom skoro nikakav kontakt. Ljudima koji žive u selu, teško je shvatiti da u gradovima odrastaju deca za koje mleko dolazi iz tetrapaka, jaja iz frižidera, čaj iz apoteke, a hleb iz prodavnice. Прочитајте више „Odakle stiže čaj, a odakle mleko?“

ASOCIIJACIJA UČITELjSKE PROFESIJE ODLAZI U ISTORIJU

Danas je tačno 30 godina otkako sam prvi put kročila u učionicu u ulozi učitelja. Uplašena i nesigurna stežuući dnevnik ispod miške, kao da sam sakupljala hrabrost za male ljude koji su me gledali širom otvorenih očiju iz kojih je isijavala radoznalost i strepnja. Прочитајте више „ASOCIIJACIJA UČITELjSKE PROFESIJE ODLAZI U ISTORIJU“

DVIJE ILI DVE, NEKADA NIJE SVEJEDNO

sfrj-670x447

Raspad bivše nam zemlje, doneo je mnogo tuge, suza zbog različitih gubitaka, neprospavanih noći, meseci, pa i godina, srušenih snova…

Desilo se sve preko noći. Moja generacija je u to vreme počinjala da gradi i traži svoj životni put, svoju karijeru, a onda, onda smo se probudili u drugim državama.

Прочитајте више „DVIJE ILI DVE, NEKADA NIJE SVEJEDNO“

NJIH DVE UJEDINJUJU BALKAN

Bitoljska učiteljica Vesela, zajedno sa Željanom iz Srbije, u uspešnoj misiji za ujedinjenje naroda i intelektualnog sveta na Balkanu.

11

Slike dve učiteljice, Vesele Bohgdanoviќ i Željane Radojičič Lukić, postale su sinonim za internacionalne liderke za koje ne postoji izazov, a imaju podršku kolega iz regiona.

Прочитајте више „NJIH DVE UJEDINJUJU BALKAN“

UMREŽAVANJE U IDEJI REFORMISANJA OBRAZOVANJA REGIONA

Oni su jedinstveni, kreativni, puni entuzijazma, vrijedni, odgovorni, uporni, oni su NAJBOLJI  na prostoru bivše Jugoslavije u 6 država regiona!

    2..jpgVelikom željom, entuzijazmom, srcem, dvije najbolje učiteljice, priznate u svijetu, Željana Radojičić Lukić iz Srbije i Vesela Bogdanović iz Makedonije, uspijele su da okupe najbolje nastavnike u regionu i da udruže najjaču energiju obrazovanja u jednu veliku reku obrazovnih promijena. Ta lavina odabranih ljudi će, osnažena novim članovima, nastaviti svoj put kroz 6 država bivše Jugoslavije ujedinjujući oko sebe ljude koji vjeruju da „Jedna knjiga, jedna olovka, jedno dijete i jedan nastavnik mogu da promijene svijet. Прочитајте више „UMREŽAVANJE U IDEJI REFORMISANJA OBRAZOVANJA REGIONA“

НИКАД НЕ БОЈ СЕ, ЉУБАВ ЈАЧА ЈЕ!

_MG_3828.jpg

„Никад не бој се, љубав јача је“ мото је 15.међународног фестивала „Kреативна чаролија“ чијим учесницима су, петнаесту годину за редом, Мионица и Бања Врујци широм отвoриле своје капије, али и своја срца.

Прочитајте више „НИКАД НЕ БОЈ СЕ, ЉУБАВ ЈАЧА ЈЕ!“

Ne želim da budem zbornički fikus. A vi?

„Nisam mislila pisati o dolasku više savjetnice, One-Čije-Se-Ime-Ne-Smije-izgovoriti, ali smatram sebičnim i neodgovornim ne podijeliti s vama to biserje izgovoreno u petak, 10. svibnja 2019.

Bio je to razgovor dug 40 minuta. Dolazak je bio zlonamjeran. To sada sa sigurnošću mogu tvrditi.

Naime, petnaestogodišnjacima koji su pobjegli sa 7 nastavnih sati i otišli piti na plažu, razrednica je u suradnji s roditeljima opravdala svih 7 sati.

Po povratku u školu, grupu odbjeglih buntovnika, izrešetala sam i dala im negativnu ocjenu. Marinkovićev Prah. Točno ono gradivo koje smo radili dok su si oni miješali bambus. Прочитајте више „Ne želim da budem zbornički fikus. A vi?“

NAJBOLJI BESEDNIČARI_2019.

REZULTATI KONKURSA ZA NASTAVNIKE

BESEDA

15.međunarodnog festivala dečjeg i nastavničkog stvaralaštva

„KREATIVNA ČAROLIJA“

Banja Vrujci, 25.maj, 2019.

reklama-02.jpg

Obaveštavamo Vas da je 1.aprila 2019. završen konkurs za najbolju besedu.

Stručni žiri u sastavu:

 • Gordana Predić, novinar Radio televizije Vojvodine
 • Snežana Pavlović, andragog
 • Željana Radojićić Lukić, autor i direktor festivala

je  dana 20. aprila 2019,  doneo odluku: Прочитајте више „NAJBOLJI BESEDNIČARI_2019.“

15.KREATIVNA ČAROLIJA-REZULTATI KONKURSA 2019.

10952143_682489378526453_1920571883_nPoštovani učesnici 15.konkursa i prijatelji festivala „KREATIVNA ČAROLIJA“,

Želimo da vas obavestimo da je 1. aprila završen 15.konkurs dečjeg filmskog, dramskog, muzičkog, likovnog i literarnog stvaralaštva, a na kojem je učešće uzelo preko 4000 dece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta. U pet kategorija učestvovalo je više od 500 škola iz zemlje i inostranstva. Za svaku od ovih 5 kategorija zasedao je stručni žiri i doneo odluke o finalistima takmičenja. Ove godine kriterijumi su bili nešto oštriji, nego što ste navikli. Ovaj put je bila istinska privilegija naći se na listi pohvaljenih učenika, sasvim je ispravno reći da su plasirani u isti mah i ovgodišnji pobednici: Прочитајте више „15.KREATIVNA ČAROLIJA-REZULTATI KONKURSA 2019.“

SIGURNA KUĆA NASTAVNIČKE PROFESIJE

Njih dve 3

Nastavnici sa prostora bivše Jugoslavije ujedinjuju se kako bi vratili dostojanstvo i vrednost nastavničke profesije. Oformili su Asocijaciju Najboljih Nastavnika EX YU prostora, putem koje imaju nameru da afirmišu i promovišu nastavnike entuzijaste, one pojedince koji su preko potrebni svim društvima, ali koji su decenijama nepravedno skrajnuti na samu marginu društva. Žele i da pokušaju da trajno iskorene „tihu diskriminaciju“ šire društvene zajednice prema onima koji na svojim plećima nose obrazovne sisteme svojih zemalja.

Прочитајте више „SIGURNA KUĆA NASTAVNIČKE PROFESIJE“

Mini-suknja primerena je mladoj devojci, ali ne i njenoj mami

ujNekolicina odraslih hvalisavo “razume” jezik neobuzdane mladosti. Kažu da su psovke edukativne ustvari, samo mi matorci smo lažnog morala i prepuni predrasuda. To je dosta nizak nivo razvoja za zrele godine.

Svesna odrasla osoba čula je razne psovke i vulgarnosti i nije to ništa novo za nju, ali ih kao model i prozor u budućnost osuđuje pred mladima. I to je jedino primereno. Прочитајте више „Mini-suknja primerena je mladoj devojci, ali ne i njenoj mami“

KONKURS ZA NASTAVNIKE, 2019.

UG KREATIVA-KREATIVNO OBRAZOVANJE

61352_162705730412451_182723_n

 

povodom 15.međunarodnog festivala

„KREATIVNA ČAROLIJA“ Banja Vrujci, 25-26. maj, 2019.

objavljuje

KONKURS ZA NASTAVNIKE ZA NAJBOLJU BESEDU

na teme

“SNAGA UMREŽENIH NASTAVNIKA“

“LIDERSKA ULOGA NASTAVNIKA U MENJANJU SLIKE OBRAZOVANJA U JAVNOSTI”

“ENTUZIJAZAM U OBRAZOVANJU”

 • Pravo učešća na konkursu imaju sve osobe koje se na formalan ili neformalan način bave obrazovanjem;.
 • Zainteresovani autori beseda imaju priliku da pošalju prijavu sa naslovom, tekstom i video snimkom besede.
 • Tekst besede mora biti originalan, ali je u njemu dozvoljeno umereno korišćenje citata koji moraju biti pravilno označeni.
 • Izvođač besede ne mora da bude i autor besede, već to može biti neko od kolega, saradnika, učenika.
 • Beseda ne sme biti ranije javno izvođena, prezentovana, objavljivana.
 • Govornici najboljih beseda biće u obavezi da svoje besede govore i uživo pred publikom i stručnim žirijem 15.„KREATIVNE ČAROLIJE“ i to 26.maja 2019. u Mionici, kada će biti proglašeni pobednici.
 • Zainteresovani imaju obavezu da svoju besedu pošalju unutar popunjenog formulara (800 reči) i pošalju zajedno sa linkom do video snimka besede na imejl kreativnacarolija2019@gmail.com   do 01.aprila 2019.

Прочитајте више „KONKURS ZA NASTAVNIKE, 2019.“

ČAROBNA ZEMLJA MEĐU OBLACIMA

 

Kako da  decu oslobodi straha od letenja u avionu, pokušala je da  pomogne doskorašnja stujardesa, leteća dadilja Jasna Dragojević, rođena  Mioničanka.

Napisala je modernu bajku MIMOLEND o zemlji među oblacima gde se  ispunjavaju dečje želje.

-Ja sam u avionu, za decu pravila neke neobične jastuke, od svega što  se našlo u avionu, i onda su ti jastuci postali vilenjaci i deca su sa  njima maštala i mnogo lepše preživljavala taj let i prolazila kroz lepu  avanturu dok su letela u avionu, objasnjava Jasna.

Sa vilenjacima Mimićima koji vole i čuvaju decu dok putuju avionima u  MIMOLEND, bajkovitu zemlju među oblake, krenuće i Vila čarobnih krila.

Svi oni vole i čuvaju decu i radovaće se ispunjenju njihovih želja.

U mioničkom vrtiću „Neven“ deca su tako bila spremna za let.

Na pozornici nisu bila opterećena strahom. Sve misli su im bile u  čarobnoj zemlji.

IMG_2893.jpg

-Imam pozitivne reakcije dece, dosta pitanja, sam rad u avionu, za  putovanja u avionu, o onom šta je to stujardesa, da li se na letu  dešavaju neke turbulencije, i tako dalje, svašta me nešto pitaju.

Međutim, vidim da kroz sav ovaj rad deca su zavolela avione i verujem da  će često putovati, dodaje stujardesa i dadilja Jasna Dragojević.

Da Jasnina priča, doskorašnje stujardese odnosno leteće dadilje,  postane čarobna avantura najmlađim putnicima u avionu, doprinele su i  bajkovite ilustracije knjige MIMOLEND.

-Uživala sam u toj meri da su zbog toga likovi ovakvi ispali kakvi jesu  i MIMOLEND sve više oživljava, dobija i sliku i zvuk a ono što je  najvažnije, da se oseti, da se ponese u srcu, ističe Ama Grigorijev,  akademska slikarka.

Priča o MIMOLENDU napisana na enegleskom jeziku, razumljiva je tako  svoj deci sveta dok ih Vila čarobnih krila i vilenjaci tokom avionskom  leta vode u bajkovitu zemlju među oblake da ispune njihove želje.

Preuzeto

15.Kreativna čarolija u znaku interkulturalnosti

UG„Kreativa-kreativno obrazovanje“
objavljuju

KONKURS

povodom

15.međunarodnog festivala dečjeg stvaralaštva

„KREATIVNA ČAROLIJA“

 

1.Literarni konkurs-1.jpgLITERARNI KONKURS

Za najbolju REPORTAŽU na temu :

„KAKO JE NASTALA MOJA MREŽA PRIJATELJSTVA“

Radovi se šalju,  isključivo, u elektronskom obliku na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com 

 do 25. marta 2019. Potrebno je da svi radovi iz jedne škole budu u jednom word dokumentu, ali tako da je svaki rad posebno pripremljen za štampanje sa kompletnim kontakt podacima. Kontakt: Slađana Šesto, 061/320.7043

2.likovni konkurs-1LIKOVNI KONKURS

Za najbolji plakat (kolaž tehnika) na temu:

„ INTERKULTURALNA MAPA PRIJATELJSTVA“

Deca imaju zadatak da osmisle plakat /slikovno-tekstualni oglas/ koji promoviše inerkulturalnost i šalje jasnu poruku o njenoj važnosti.  Potrebno je da plakat odlikuju čitljivost, preglednost, provokativnost i prijatan vizuelni doživljaj na zadatu temu.

Pošto se radovi izlažu na otvorenom, potrebno je opremiti plakat u skladu sa potrebama ovakvog načina izlaganja i to: plakate zalepiti na čvršći karton /lepenku/ u boji i to formata 110x80cm; format plakata je proizvoljan, ali ne veći od 100 x 70cm; Potrebno je da se na naličje plakata, kaligrafskim pismom, zapišu podaci o autoru i da se ono ukrasi koristeći ornament, ali tako da i naličje bude vizuelno u skladu sa samom temom plakata.

Ukoliko se autori odluče za izradu digitalnog plakata, potrebno je da ga pošalju u štampanoj formi, opremljneog na isti način kao i običan plakat.

Radovi se obavezno šalju poštom do 25.marta 2019. i mogu da se postave i na FB stranu festivala, ali to ne isključuje slanje poštanskim putem. Pristigli radovi ostaju svojina organizatora koji zadržava pravo da ih koristi i u druge neprofitabilne svrhe. Kontakt: Dragana Tešić, 063/7135.999

 

3.Dramski konkurs-1.jpgDRAMSKI KONKURS

Za najbolji dečji pozorišni komad na temu:

„TAJNA ČAROBNE MAPE“

Amaterske snimke pozorišnih predstava u trajanju od 8-10 minuta postavite na Jutjub najkasnije do 25.marta  2019. Svi video snimci moraju biti imenovani istim nazivom, ovogodišnjim motom festivala: “TAJNA ČAROBNE MAPE”, DRAMSKA KATEGORIJA, BANJA VRUJCI 2019; Scenario dramskog teksta, kompletne kontakt podatke i link sa JT poslati na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com. Predstava mora biti autentična u skladu sa temom konkursa i ne sme biti ranije javno izvođena. Kontakt: Olivera Petrović, 064/1600.025

4.Filmski konkurs-1.jpgFILMSKI KONKURS

Za najbolji dečji kratki film na temu:

„ČAROLIJA MREŽE PRIJATELJSTVA BRIŠE GRANICE“

Obraditi temu u formi kratkog filma u trajanju do 4 minuta;  Film može da bude snimljen mobilnim telefonom ili kamerom;  Poželjno je da sa video klipom bude kombinovan tekst, slika, zvuk; Svi klipovi moraju biti imenovani istim nazivom: “ČAROLIJA MREŽE PRIJATELJSTVA BRIŠE GRANICE”,BANJA VRUJCI 2019.Scenario filma, kompletne kontakt podatke i link sa Jutjuba poslati na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com . Film se radi na nivou jednog odeljenja i ne sme biti ranije javno emitovan i deljen na društvenim mrežama;. Kontakt: Jasmina Stojković, 064/5722.457

5.Muzicki konkurs-1.jpgMUZIČKI KONKURS

Za najbolju dečju vokalnu kompoziciju na temu:

„NIKAD NE BOJ SE, LJUBAV JAČA JE “ 

Vokalne kompozicije u trajanju do 2.45 minuta, radni/demo snimak glasa uz pratnju jednog ili više instrumenta postaviti na JT kanal.. Svi video ili audio snimci moraju biti imenovani istim nazivom, ovogodišnjim motom festivala: « NIKAD NE BOJ SE, LJUBAV JAČA JE », BANJA VRUJCI 2019;  Pesmu mogu komponovati učenici samostalno ili uz pomoć nastavnika, ali i sami nastavnici. Pesmu mogu izvoditi isključivo deca, pojedinačno ili grupno, do četvoro u grupi, na svoje ili tekstove svojih vršnjaka ili učitelja/nastavnika). Prateći vokali mogu biti i nastavnici. Tekst i kompletne kontakt podatke i link sa Jutjuba poslati na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com. Slati, isključivo, kompozicije koje nisu ranije javno izvođene i objavljivane. Kontakt: Ana Vujić, 065/640.9175

« NIKAD NE BOJ SE, LJUBAV JAČA JE 

Moto je 15. festivala „KREATIVNA ČAROLIJA“

KO MOŽE UČESTVOVATI NA KONKURSU?

Na konkursu mogu učestvovati deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz celog sveta.

KAKO POSLATI RADOVE?

Dečje pozorišne predstave, dečje kratke filmove, amaterske snimke dečjih pozorišnih predstava i dečjih vokalnih kompozicija postaviti na JT kanal najkasnije do 25. marta 2019.

Individualni učesnici mogu da pošalju jedan rad, a ustanove i asocijacije do 20 radova različitih autora u kategoriji likovnih, do 10 u kategoriji literarnih i do 3 u ostale tri kategorije. Organizator zadržava pravo objavljivanja, snimanja i korišćenja poslatih radova.

ŠTA SVAKI RAD MORA DA SADRŽI?

Potrebno je da svi radovi sadrže punu adresu autora, mejl škole, ime mentora i njegove kontakt podatke  (radovi sa nepotpunim, nečitkim podacima i bez kontakt telefona i  mejl adrese,  škole ili mentora, neće se vrednovati). Pohvaljeni učenici iz svih pet kategorija biće blagovremeno obavešteni i pozvani da učestvuju na 15.međunarodnom festivalu „KREATIVNA ČAROLIJA“, 25.maja 2019,  kada će biti proglašeni i nagrađeni pobednici u svim kategorijama.

Organizator zadržava pravo objavljivanja, snimanja i korišćenja poslatih radova.

Dođite 25.maja 2019. u Banju Vrujci i

budite deo 15.KREATIVNE ČAROLIJE!

Dođite 25-26.maja 2019. u Banju Vrujci i budite deo 15.KREATIVNE ČAROLIJE!

10952143_682489378526453_1920571883_n

 

KONKURS ZA NASTAVNIKE ZA NAJBOLJU BESEDU

na teme

“SNAGA UMREŽENIH NASTAVNIKA“

“LIDERSKA ULOGA NASTAVNIKA U MENJANJU SLIKE OBRAZOVANJA U JAVNOSTI”

“ENTUZIJAZAM U OBRAZOVANJU”

 • Pravo učešća na konkursu imaju sve osobe koje se na formalan ili neformalan način bave obrazovanjem;.
 • Zainteresovani autori beseda imaju priliku da pošalju prijavu sa naslovom, tekstom i video snimkom besede.
 • Tekst besede mora biti originalan, ali je u njemu dozvoljeno umereno korišćenje citata koji moraju biti pravilno označeni.
 • Izvođač besede ne mora da bude i autor besede, već to može biti neko od kolega, saradnika, učenika.
 • Beseda ne sme biti ranije javno izvođena, prezentovana, objavljivana.
 • Govornici najboljih beseda biće u obavezi da svoje besede govore i uživo pred publikom i stručnim žirijem 15.„KREATIVNE ČAROLIJE“ i to 26.maja 2019. u Mionici, kada će biti proglašeni pobednici.
 • Zainteresovani imaju obavezu da svoju besedu pošalju unutar popunjenog formulara (800 reči) i pošalju zajedno sa linkom do video snimka besede na imejl kreativnacarolija2019@gmail.com   do 01.aprila 2019.

Прочитајте више „15.Kreativna čarolija u znaku interkulturalnosti“