Svijet obrazovanja briše granice 4

U period od 26-29. maja, 2022. godine, u Sarajevu je održana Četvrta regionalna konferencija nastavnika iz država sa prostora bivše Jugoslavije. Konferencija se realizuje pod nazivom “Svijet obrazovnja briše granice”, a najvažniji cilj konferencije je podsticanje regionalnog umrežavanja najboljih vaspitača, učitelja, nastavnika, profesora, strunih saradnika i po prvi put i direktora iz država sa prostora bivše Jugoslavije u cilju vidljivosti njihovog rada i stvaralaštva. Njihov inovativan rad neosporno je pokretač i formalnih obrazovnih reformi za kojima vape sve države u regionu.

Svečano otvranaje 4.regionalne konferencije „Svijet obrazovanja briše granice“

Konferencija je ugostitila više od 200 nastavnika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Hrvatske, Crne Gore i Slovenije, a organizovana je tokom četiri dana, na sledeći način:
Prvog dana, 26.maja, 2022, konferecnija je svečano otvorena od strane Željane Radojičić Lukić, idejnog tvorca i jedne od dvije osnivačice Asocijacije i autorke priznanja Najbolji nastavnik i priznanja Najbolji direktor EX YU.

Željana Radojičić Lukić, osnivač Asocijacije NN EX YU

Na svečanom otvaranju, osim osnivačice ove Asocijacije, prisutne je pozdravila Naida Hota Muminović, ministrica za obrazovanje i odgoj Kantona Sarajevo, predstavnici Kantona Sarajevo, predstavnica Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje i Suada Karić, jedna od najboljih nastavnica EX YU 1.generacije koja se obratila u ime domaćina.
Drugi dan konferencije započeo je posetom sarajevskim školama, a nakon toga svi prisutni su aktivno učestvovali u ambijentalnoj radionici pod nazivom Ukusi, mirisi, zvukovi i dodiri Sarajeva tokom kojie su prisutni putem QR kodova usmeravani da se upoznjau sa Sarajevom svim svojim čulima, a da nakon toga unutra svojih grupa kreiraju jedan video zapis i da ga podele putem društvenih mreža.
U večernjim satima drugog dana konferencije organizovan je Sajam obrazovanja na kojem je učestvovalao 37 škola koje su predsatvili nastavnici i na taj način ceo region je imao priliku da stekne uvid u njihove školske, lokalne, navionalne i međunarodne projekte. Bila je ovo sjajna prilika za promociju pojedinih dobrih škola I predškolskih ustanova regiona i odlična afirmacija isto tako dobrih vaspitača učitelja, nastavnika i direktora.
Tokom Sajma obrazovanja izloženi su najbolje osmišljeni bedževi i suveniri koje su kreirali nastavnici regiona na temu “Svijet obrazovanja briše granice”. Izložba je bila takmičarskog karaktera i imala je cilj povećanja vidljivosti obrazovanja i nastavničke profesije u svih 6 država regiona.
Nakon Sajma obrazovanja organizovano je umetničko veče tokom kojeg su predstavljene knjige za decu nastavnika regiona. I ovaj događaj govori da su nastavnici svestrani da se osim pučavanja i vaspitanja bave i stvaranjem umetničkih dela, poput pisanja knjiga, stripova, poezije, slikanje, sviranja, komponovanja…

Umjetničko veče Najboljih nasatvnika EX YU

Treći dan konferencije počeo je spontanim upoznavanjem nastanka i rada Asocijacije koje je moderirao Aleksandar Hršum, a tokom kojeg se od Smilje Mrđe i Mirsade Šabotić, dobitnica titule Najbolji nasatvnik EX YU iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore, saznali da je veliki rad uložen u stvaranje jedne ovakve mreže, da tek sledi veliki posao u cilju veće i vidljivosti ove nastavničke mreže. Prisutni su tokom njihovih obraćanja mogli shvatiti da ANN EX YU nije samo obrazovna mreža nastavnika i direktora, nego mnogo više od toga. Asocijacija je čuvarka mira i sigurna nastavnička kuća u regionu koja ima misiju da putem rušenja nagomilanih stereotipa i svega onog što nosi sa sobom Zapadni Balkan, neguje toleranciju, obrazuje i vaspitava mlade ljude koji će umeti čuvati teško stečeni mir.
Nakon obraćanja ovih svojevrsnih heroina obrazovanja Zapdnog Balkana usledio je performans kojeg su zajedničkim snagama realizovali činioci zlatnog trougla, učenici, nastavnici i roditelji Balkana. Prisutni su na jedan opušten i spontan način, na momente začinjen pravom dozom humora, mogli saznati šta je ova mreža radila tokom pandemije, da je uz podršku sjajnih nastavnika regiona osmišljeno i pokrenuto čak tri međusobno slična, a opet potpuno različita projekta i to:
 BALKANSKa ZBORNICA,
 BALKANSKA UČIONICA i
 BALKANSKI RODITELJSKI SASTANAK,
u kojem su rame uz rame tokom dve godine učestvovali učenici, nastavnici i roditelji dece Balkana. Nakon performansa usledilo je plenarno obraćanje nastavnika i direktora regiona, a nešto kasnije su uživali u sadržajnoj Panel diksusiji u kojoj su učestvovali najbolji od najboljih nastavnika i direktora regiona. Tokom ovog panela namera organizatora je bila da se čuju suprotstavljeni stavovi direktor ai nastavnika na temu “Nove ideje za novo vrijeme”, ali su svi prisutni bili iznenađeni sličnošću stavova između dve u javnosti suprotstvaljene strane, realizatora nastavnog procesa i donosilaca odluka. Ovo je samo potvrdilo činjenicu da posebni nastavnici i isto tako posebni direktori nemaju dijametralno suprotne stavove, nego im je dobrobit učenika i škole na prvom mestu.

Ulesniic 4.regionalne konferencije

U popodnevnim satima trećeg dana konferencije proglašena je 4. generacija Najboljih nastavnika, njih 27 odabranih strogim kriterijumima između više od nekoliko stotina prijavljenih vaspitača, učitelja, nastavnika, profesora i stručnih saradnika iz 6 država sa prostora bivše Juge. Titula nosi simbolični naziv Najbolji Nastavnik, iako se pod tim nazivom misli na sve one koji čine douniverzitesko i univerzitetsko obrazovanje, kreirana po ugledu na titulu GlobalTeacher Prize, najveću globalnu nastavničku nagradu.

GENERACIJA – NAJBOLJI NASTAVNICI EX YU:

 1. Admira Koničanin, Tehnička škola u Tutinu, Tutin, Republika Srbija
 2. Aleksandra Živković, OŠ „Dušan Jerković” Inđija, Republika Srbija
 3. Danijela Klajn, OŠ Rugvica, Republika Hrvatska
 4. Danilo Kovač, Gimnazija Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 5. Dragica Vukčević, OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“ Podgorica, Crna Gora
 6. Dušica Marković, OŠ „Stefan Nemanja” Niš, Republika Srbija
 7. Edita Kevro, OŠ „Drežnica“, Mostar, Bosna i Hercegovina
 8. Iris Stantić Miljački, „Vladimir Nazor“ Đurđin, Republika Srbija
 9. Jasmina Lukanovska, OURC „Dr Zlatan Sremec” Skoplje, R.S. Makedonija
 10. Marija Blanić, OŠ „Ljubica Radosavljević Nada“ Zaječar, Republika Srbija
 11. Matilda Bajkova, OOU „Vera Ciriviri-Trena“, Skoplje, R.S. Makedonija
 12. Naida Gadžo, JUOŠ „Aleksa Šantić“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 13. Nevena Milovanović, OŠ “Dragiša Luković Španac” Kragujevac, R.Srbija
 14. Olivera Ivanović, PU „Dragoljub Udicki“ Kikinda, Republika Srbija
 15. Azra Šoše, JUOŠ Potoci, Mostar, Bosna i Hercegovina
 16. Selma Kopić, JUOŠ „Sjenjak” Tuzla, Bosna i Hercegovina
 17. Snežana Kalamković, OŠ „Prva vojvođanska brigada” Novi Sad, Srbija
 18. Snežana Filipović, „Prva beogradska gimnazija“ Beograd, Republika Srbija
 19. Snežana Pejović, JU OŠ „Mrkojevići“ Bar, Crna Gora
 20. Snežana Stević, JU OŠ „Aleksa Šantić“ Osmaci, Bosna i Hercegovina
 21. Tatjana Popović, JU OŠ „Vlado Milić” Podgorica, Crna Gora
 22. Vedran Zubić, JU „Gimnazija Dobrinja“ Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 23. Vesna Čabarkapa, JU OŠ „Anto Đedović” Bar, Crna Gora
 24. Vesna Prugić Mileusnić, Elektrotehnička škola „Mihajlo Pupin“ Novi Sad, R. Srbija
 25. Žanela Pažin, JU OŠ „Vuk Karadžić” Trebinje, Bosna i Hercegovina
 26. Olivera Potić, Francuska škola u Beogradu, Beograd, Republika Srbija
 27. Nezrina Šaćirović, OŠ „Dositej Obradović“ Novi Pazar, Republika Srbija (Priznanje za herojsko djelo)

GENERACIJA – NAJBOLJI DIREKTORI EX YU:
Ovaj put proglašena je i prva generacija Najboljih direktora EX YU, njih 6 iz 5 država. Moramo napomenuti da ni u jednoj od 6 država sa prostora EX YU ne postoji nijedno priznanje, nijedn anagrada koja pokriva samo direktore obrazovnihustanova, pa je ovo prva takva nagrada na ovim prostorima. Nosioci titule NAJBOLJI DIREKTOR, odnosno 1.generacija Najboljih direktora EX YU su:

 1. Aleksandar Jovanović, OOOU ,,Krste Misirkov“ Kumanovo, RS Makedonija
 2. Benjamin Hedžić, Gimnazija Obala, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 3. Dušan Milovanović, Politehnika – škola za nove tehnologije, Zemun, Srbija
 4. Igor Matijašić, Bregana, Hrvatska
 5. Sanela Popović, Gimnazija Livno, Livno, Bosna i Hercegovina
 6. Vesna Stanimirović, Predškolska ustanova ,,Stonogica“ Sremska Mitrovica, Srbija
Nagrađeni nastavnici

GENERACIJA – PUNOPRAVNI ČLANOVI EX YU:
Tokom svečane dodele priznanja najboljim nastavnicima i direktorima regiona, u Asocijaciju su primljeni novi punopravni članovi iz svih 6 država.

GENERACIJA – AMBASADORI ANNEX YU:
Praksa organizatora je da svake godine imenuje nove ambasadore koji ne dolaze direktno iz sveta obrazovanja, ali imaju sa njim barem nekih dodirnih tačaka. Ove godine su to Aleksandar Hršum i Nikola Vučić, obojica novinari iz Sarajeva i članica gradskog veća Grada Niša, dr Marija Ranđelović.

Emocije prisutnih učesnika se nisu mogle sakriti

Treći dan je završen izletom na Vrelo Bosne i simbličnom vožnjom kočijama 4. generacije Najboljih nastavnika, 1. generacije Najboljih direktora i 4.generacije ambasadora ANNNEX_YU. Bila je ovo još jedna prilika da se najbolji nastavnici regiona okupe, razmene svoje ideje i iskustva, da predstave svoj rad i školu, kao i državu iz koje dolaze. Kao i na prethodne tri, i četvrta konferencija otvorena je i zatvorena uz zvuke pesme Zemljo moja od Ismete Dervoz, a ova pesmma je i zvanična himna ANNEX_YU.
Veliko osveženje Asocijacije je mreža volontera, kako Sarajeva, tako i gradova širom regiona koji su zajedničkim snagama izneli 4.konferenciju bez bilo kavih projektnih ili bilo kojih drugih finsijskih sredstava. Volonteri Sarajeva su prisutne podstakli da već sada pokrenu volontersku zajednicu pod nazivomm Volontirajmo zajedno i da na vreme pripreme 5.konferenciju koja će se organizovati u Zagrebu, jer su nastavnici Hrvatske simbolično preuzel ZVEZDU od bosanskih domaćina koji su je čuvali od beogradske konferencije do sada.
Očekuje se da se 5.ANNEX_YU konferencija, najverovatnije, desi krajem 2022.godine, jer je želja većine članova Asocijacije da se ritam okupljanja nastavi dešavati dva puta godišnje, kao i pre pandemije koja nas je samo na trenutak zaustavila.


Željana Radojičić Lukić

Osnivač ANNEX_YU:
Finalista Global Teacher Prize
Osnivač Edu Balkan zajednice
Ambasador Varkej fondacija

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s