15.Kreativna čarolija u znaku interkulturalnosti

UG„Kreativa-kreativno obrazovanje“
objavljuju

KONKURS

povodom

15.međunarodnog festivala dečjeg stvaralaštva

„KREATIVNA ČAROLIJA“

 

1.Literarni konkurs-1.jpgLITERARNI KONKURS

Za najbolju REPORTAŽU na temu :

„KAKO JE NASTALA MOJA MREŽA PRIJATELJSTVA“

Radovi se šalju,  isključivo, u elektronskom obliku na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com 

 do 25. marta 2019. Potrebno je da svi radovi iz jedne škole budu u jednom word dokumentu, ali tako da je svaki rad posebno pripremljen za štampanje sa kompletnim kontakt podacima. Kontakt: Slađana Šesto, 061/320.7043

2.likovni konkurs-1LIKOVNI KONKURS

Za najbolji plakat (kolaž tehnika) na temu:

„ INTERKULTURALNA MAPA PRIJATELJSTVA“

Deca imaju zadatak da osmisle plakat /slikovno-tekstualni oglas/ koji promoviše inerkulturalnost i šalje jasnu poruku o njenoj važnosti.  Potrebno je da plakat odlikuju čitljivost, preglednost, provokativnost i prijatan vizuelni doživljaj na zadatu temu.

Pošto se radovi izlažu na otvorenom, potrebno je opremiti plakat u skladu sa potrebama ovakvog načina izlaganja i to: plakate zalepiti na čvršći karton /lepenku/ u boji i to formata 110x80cm; format plakata je proizvoljan, ali ne veći od 100 x 70cm; Potrebno je da se na naličje plakata, kaligrafskim pismom, zapišu podaci o autoru i da se ono ukrasi koristeći ornament, ali tako da i naličje bude vizuelno u skladu sa samom temom plakata.

Ukoliko se autori odluče za izradu digitalnog plakata, potrebno je da ga pošalju u štampanoj formi, opremljneog na isti način kao i običan plakat.

Radovi se obavezno šalju poštom do 25.marta 2019. i mogu da se postave i na FB stranu festivala, ali to ne isključuje slanje poštanskim putem. Pristigli radovi ostaju svojina organizatora koji zadržava pravo da ih koristi i u druge neprofitabilne svrhe. Kontakt: Dragana Tešić, 063/7135.999

 

3.Dramski konkurs-1.jpgDRAMSKI KONKURS

Za najbolji dečji pozorišni komad na temu:

„TAJNA ČAROBNE MAPE“

Amaterske snimke pozorišnih predstava u trajanju od 8-10 minuta postavite na Jutjub najkasnije do 25.marta  2019. Svi video snimci moraju biti imenovani istim nazivom, ovogodišnjim motom festivala: “TAJNA ČAROBNE MAPE”, DRAMSKA KATEGORIJA, BANJA VRUJCI 2019; Scenario dramskog teksta, kompletne kontakt podatke i link sa JT poslati na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com. Predstava mora biti autentična u skladu sa temom konkursa i ne sme biti ranije javno izvođena. Kontakt: Olivera Petrović, 064/1600.025

4.Filmski konkurs-1.jpgFILMSKI KONKURS

Za najbolji dečji kratki film na temu:

„ČAROLIJA MREŽE PRIJATELJSTVA BRIŠE GRANICE“

Obraditi temu u formi kratkog filma u trajanju do 4 minuta;  Film može da bude snimljen mobilnim telefonom ili kamerom;  Poželjno je da sa video klipom bude kombinovan tekst, slika, zvuk; Svi klipovi moraju biti imenovani istim nazivom: “ČAROLIJA MREŽE PRIJATELJSTVA BRIŠE GRANICE”,BANJA VRUJCI 2019.Scenario filma, kompletne kontakt podatke i link sa Jutjuba poslati na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com . Film se radi na nivou jednog odeljenja i ne sme biti ranije javno emitovan i deljen na društvenim mrežama;. Kontakt: Jasmina Stojković, 064/5722.457

5.Muzicki konkurs-1.jpgMUZIČKI KONKURS

Za najbolju dečju vokalnu kompoziciju na temu:

„NIKAD NE BOJ SE, LJUBAV JAČA JE “ 

Vokalne kompozicije u trajanju do 2.45 minuta, radni/demo snimak glasa uz pratnju jednog ili više instrumenta postaviti na JT kanal.. Svi video ili audio snimci moraju biti imenovani istim nazivom, ovogodišnjim motom festivala: « NIKAD NE BOJ SE, LJUBAV JAČA JE », BANJA VRUJCI 2019;  Pesmu mogu komponovati učenici samostalno ili uz pomoć nastavnika, ali i sami nastavnici. Pesmu mogu izvoditi isključivo deca, pojedinačno ili grupno, do četvoro u grupi, na svoje ili tekstove svojih vršnjaka ili učitelja/nastavnika). Prateći vokali mogu biti i nastavnici. Tekst i kompletne kontakt podatke i link sa Jutjuba poslati na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com. Slati, isključivo, kompozicije koje nisu ranije javno izvođene i objavljivane. Kontakt: Ana Vujić, 065/640.9175

« NIKAD NE BOJ SE, LJUBAV JAČA JE 

Moto je 15. festivala „KREATIVNA ČAROLIJA“

KO MOŽE UČESTVOVATI NA KONKURSU?

Na konkursu mogu učestvovati deca predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta iz celog sveta.

KAKO POSLATI RADOVE?

Dečje pozorišne predstave, dečje kratke filmove, amaterske snimke dečjih pozorišnih predstava i dečjih vokalnih kompozicija postaviti na JT kanal najkasnije do 25. marta 2019.

Individualni učesnici mogu da pošalju jedan rad, a ustanove i asocijacije do 20 radova različitih autora u kategoriji likovnih, do 10 u kategoriji literarnih i do 3 u ostale tri kategorije. Organizator zadržava pravo objavljivanja, snimanja i korišćenja poslatih radova.

ŠTA SVAKI RAD MORA DA SADRŽI?

Potrebno je da svi radovi sadrže punu adresu autora, mejl škole, ime mentora i njegove kontakt podatke  (radovi sa nepotpunim, nečitkim podacima i bez kontakt telefona i  mejl adrese,  škole ili mentora, neće se vrednovati). Pohvaljeni učenici iz svih pet kategorija biće blagovremeno obavešteni i pozvani da učestvuju na 15.međunarodnom festivalu „KREATIVNA ČAROLIJA“, 25.maja 2019,  kada će biti proglašeni i nagrađeni pobednici u svim kategorijama.

Organizator zadržava pravo objavljivanja, snimanja i korišćenja poslatih radova.

Dođite 25.maja 2019. u Banju Vrujci i

budite deo 15.KREATIVNE ČAROLIJE!

Dođite 25-26.maja 2019. u Banju Vrujci i budite deo 15.KREATIVNE ČAROLIJE!

10952143_682489378526453_1920571883_n

 

KONKURS ZA NASTAVNIKE ZA NAJBOLJU BESEDU

na teme

“SNAGA UMREŽENIH NASTAVNIKA“

“LIDERSKA ULOGA NASTAVNIKA U MENJANJU SLIKE OBRAZOVANJA U JAVNOSTI”

“ENTUZIJAZAM U OBRAZOVANJU”

 • Pravo učešća na konkursu imaju sve osobe koje se na formalan ili neformalan način bave obrazovanjem;.
 • Zainteresovani autori beseda imaju priliku da pošalju prijavu sa naslovom, tekstom i video snimkom besede.
 • Tekst besede mora biti originalan, ali je u njemu dozvoljeno umereno korišćenje citata koji moraju biti pravilno označeni.
 • Izvođač besede ne mora da bude i autor besede, već to može biti neko od kolega, saradnika, učenika.
 • Beseda ne sme biti ranije javno izvođena, prezentovana, objavljivana.
 • Govornici najboljih beseda biće u obavezi da svoje besede govore i uživo pred publikom i stručnim žirijem 15.„KREATIVNE ČAROLIJE“ i to 26.maja 2019. u Mionici, kada će biti proglašeni pobednici.
 • Zainteresovani imaju obavezu da svoju besedu pošalju unutar popunjenog formulara (800 reči) i pošalju zajedno sa linkom do video snimka besede na imejl kreativnacarolija2019@gmail.com   do 01.aprila 2019.

 

KONKURS ZA NASTAVNIKE ZA NAJBOLJI KRATKI FILM

na temu

“NASTAVNICI SU REFORMATORI“

 • Pravo učešća na konkursu imaju vaspitači, učitelji, nastavnici, stručni saradnici, studenti i profesori nastavničkih fakulteta i direktori obrazovnih ustanova.
 • Neophodno je, putem kratkog filma, predstaviti jedan primer dobre nastavne prakse kroz koji se uočava reformatorska uloga nastavnika na mikro planu.
 • Potrebno je za uočeni primer dobre prakse, osmisliti idejni plan za njegovu primenu na makro planu i to “ispričati” putem kratkog filma (igrane, dokumentarne ili kombinovane forme) u kojoj mogu direktno ili indirektno učestvovati: učenici, roditelji, nastavnici, stručni saradnici, direktori obrazovnih ustanova, studenti i profesori nastavničkih fakulteta.
 • Prikazati stav ili mišljenje najmanje tri učesnika obrazovnog procesa, koji mogu i ne moraju da imaju uticaj na ponuđeno rešenje idejnog plana od strane autora filma.
 • Predstaviti temu u igrano-dokumentranoj formi video klipa u trajanju do 7 minuta;
 • Video klip može biti snimljen mobilnim telefonom ili kamerom;
 • Učešće je pojedinačno ili timsko sa obaveznim imenovanjem koordinatora zajedničkog rada;

 

CILJNA GRUPA

 • vaspitači
 • učitelji
 • nastavnici osnovnih i srednjih škola
 • stručni saradnici
 • direktori obrazovnih ustanova
 • studenti i nastavnici nastavničkih fakulteta

NAČIN UČEŠĆE

 • individualno
 • timsko

NAČIN SLANJA RADOVA

 • KRATKE FILMOVE imenovati nazivom „Reformišimo obrazovanje-Kreativna čarolija 2019.“ i postaviti na Jutjub najkasnije do 01.aprila 2019. Po postavljanju filma, poslati link sa kratkim opisom filma i podacima o autoru filma /spakovano u vord dokument/ na mejl kreativnacarolija2019@gmail.com
 • BESEDE poslati u formularana mejl kreativnacarolija2019@gmail.com   najkasnije do 01.aprila 2019.

ŠTA SVAKI RAD MORA DA SADRŽI?

 • Svi radovi moraju da sadrže imena autora, naziv ustanove, kontakt telefon, mejl adresu i naziv filma/besede.

ŠTA DOBIJAJU ODABRANI AUTORI?

 • Odabrani autori dobijaju diplomu i potvrdu o učešću na festivalu međunarodnog karaktera i priliku da afirmišu i prezentuju svoj kreativni rad širim prosvetnim krugovima.
 • Autori najboljih kratkih filmova i beseda biće blagovremeno obavešteni i pozvani da učestvuju na međunarodnom festivalu „KREATIVNA ČAROLIJA“.

 

Dođite 25-26.maja 2019. u Banju Vrujci i

postanite deo 15.KREATIVNE ČAROLIJE!

IMG_6042

CA KREATIVA – CREATIVE EDUCATION

  10958774_682489391859785_919249503_n

on the occasion of the 15th international festival

„THE CREATIVE MAGIC“ Banja Vrujci, May 25-26, 2019

is announcing

A CONTEST FOR TEACHERS FOR THE BEST LECTURE

on one of these topics

THE POWER OF WELL-CONNECTED TEACHERS

THE TEACHERS’ LEADING ROLE IN CHANGING THE PUBLIC PERCEPTION OF EDUCATION

ENTHUSIASM IN EDUCATION

 • This contest is meant for anyone who works in education, either formally or informally.
 • All interested authors have the opportunity to send their application, which should contain the title, the text and a video recording of the lecture.
 • The lecture has to be original content, although the occasional use of appropriately marked quotations is allowed.
 • The performer of the lecture does not have to be the author; it can also be a colleague, an associate or a student.
 • This lecture must not be previously published or performed publically.
 • The best lecturers will also need to give their lectures in front of an audience and the expert judges at the 15th CREATIVE MAGIC on May 26, 2019 in Mionica, when the winners will be announced.
 • Applicants will need to send their lecture within a filled out lecture-entry-form (800 words), along with a link to the video recording of the lecture, to kreativnacarolija2019@gmail.com until April 1, 2019 at the latest.

 

A CONTEST FOR TEACHERS FOR THE BEST SHORT FILM

on the topic

TEACHERS ARE REFORMERS

 

 • This contest is meant for preschool teachers, class teachers, subject teachers, educational associates, as well as students and professors of educational universities and headmasters/headmistresses of educational institutions.
 • The contest entry needs to present one micro-level example the reformative role of a teacher in today’s education using the medium of a short film
 • Using this observed good example, the author then needs to present a plan for its macro-level application through the short film (a live action film, a documentary, or a combination of the two), which can feature the following individuals directly or indirectly: students, parents, teachers, educational associates, educational institution headmasters/headmistresses, students and professors of educational universities, local government representatives…
 • Display the attitudes and opinions of at least three participants of the educational process, which may or may not have an impact on the plan of application provided by the film’s author.
 • Represent the topic in a live action-documentary form video clip up to 7 minutes long;
 • The video clip can be made using a mobile phone or a camera;
 • Applicants can be individuals or teams; in the case of teams, the team coordinator must be named in the application;

WHO THIS CONTEST IS MEANT FOR

 • preschool teachers
 • class teachers
 • subject teachers in primary and secondary schools
 • educational associates
 • educational institution headmasters/headmistresses
 • students and teachers of educational universities

ENTRY

 • individual applications
 • team applications

HOW TO SEND YOUR APPLICATIONS

 • THE SHORT FILMS should have the title “Let’s reform our education – The Creative Magic 2019” and be posted to YouTube until April 1, 2019 at the latest. After posting the film, the applicant needs to send the link to it, along with a short description of the film and the author’s personal information /all this in a Word document/ to kreativnacarolija2019@gmail.com.
 • THE LECTURES text and link should be sent within an application form to kreativnacarolija2019@gmail.com until April 1, 2019 at the latest.

WHAT MUST EVERY ENTRY INCLUDE?

 • All entries must include the author’s name, the institution’s name, a phone number, an email address and the title of the film/lecture.

WHAT DO THE SELECTED AUTHORS GET?

 • The selected authors get a diploma and a participation certificate at an international festival, as well as the opportunity to affirm and present their creative work to a wider educational circle.
 • The authors of the best short films and lectures will be notified in time and invited to participate in the 15th international festival THE CREATIVE MAGIC.

Come to Banja Vrujci on the 25th-26th of May 2019

and become a part of the 15th CREATIVE MAGIC!

 

ADRESA:Banja Vrujci bb, 14243 Gornja Toplica-Popadić

TELEFONI za opšte informacije: 062.8077.389, 060.6555.005;

WEB: www.decjisaborvrujci.wordpress.com

www.kreativnacarolija.wordpress.com

www.magicalincerculturalfriendshipnetwork.wordpress.com

e-mail: kreativnacarolija2019@gmail.com 

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s