Смањење администрације у просвети

Поштоване колеге у Министарству просвете, науке и технолошког развоја,

                 297536_10150301927177894_616097893_7945179_1553124151_nНакон што сте недавно упутили отворени позив  свим заинтересованима да узму учешће у давању предлога за укидање и промену административних захтева у раду наставника и стручних сарадника са великим  задовољством и ентузијазмом  желим да дам свој допринос.  Радује ме чињеница да је Министарство коначно препознало проблем бирократизације образовања и решило да отпочне његово решавање.

Скренуо бих пажњу да су се још доста раније у  стручној и широј јавности чули апели  да се  просветни радници растерете и ослободе непотребне и понижавајуће бирократије.  Лично сам  више пута јавно о томе говорио и писао.  Поменуо бих ауторски чланак у листу Данас од 03.06.2014. год.  под  насловом „Домаћи задаци за Вербића“ у коме као један од главних проблема са којим  Министар просвете треба да се суочи наводим управо бирократију. Такође бих вас упутио  и на  „Програм трансформације образовног система у Србији“ који је пре скоро годину дана усвојила Нова странка, чији сам аутор и у коме се прецизно наводе мере које је потребно спровести да би се решили навећи проблеми у образовању, међу којима је и бирократско оптерећење просветних радника.

                Ипак, овде нећу говорити о политичким ставовима и пропустима у раду Министарства већ ћу покушати да као грађанин и неко ко се професионално бави образовањем дам свој мали допринос решавању проблема. У току свог скромног радног искуства од три године рада у школи на месту стручног сарадника – педагога и након тога већ око  четири године рада на универзитету у оквиру образовања учитеља, васпитача и усавршавања наставника имао сам  прилике да се много пута суочим са проблемима који у образовању настају услед  бирократских притисака и третирања просветних радника као административних службеника. Предлози које ћу овде изнети плод  су вишегодишњег сумирања личне борбе са бирократијом и исказа колега просветних радника са колима свакодневно комуницирам у пракси.

                Пре него што наведем конкретне предлоге желим да кажем нешто о томе како смо дошли до ове незавидне ситуације.  Имам утисак да наш образовни систем више не задовољава потребе друштва и оно због чега је првобитно настао. Осим привидног „склањања деце са улице“ и решавања егзистенцијалног питања великог броја наставника и запослених у образовању остале функције образовног система готово  да не постоје.  Један од механизама који служи одржању постојећег система, а на штету квалитета образовања, је и постојећа бирократизована администрација.  Постоје читаве структуре, групе и појединци (пре свега унутар самог Министарства просвете, школских управа, завода,  школа и других установа) којима постојећа администрација одговара,  јер оправдава њихово постојање. Нажалост, та администрација нема никаквог позитивног ефекта на непосредан педагошки рад са ученицима и развој деце што је смисао и главна поента постојања образовног система. Другим речима,  бирократизована администрација је сама себи циљ и служи за извлачење ресурса из јавног сектора ради паразитирања на чињеници да савремено друштво мора да има некакав образовни систем.                 Верујем да су многи од Вас у Министарству просвете свесни овога али да нисте у стању да нешто промените.   Ако објективно сагледамо ствари није ни реално очекивати да ово Министарство реши ово питање на ваљан начин.  Крупне промене у организацији Министарства  произвеле би велике отпоре и незадовољства на политичком плану јер задиру у расподелу моћи и привилегија унутар јавног сектора.  Уз сво дужно поштовање сматрам да тим људи који воде Министарство просвете упркос доброј вољи не би био у сању да реши овај проблем. Разлог лежи у недостатку политичке воље и решености владајућих структура да се искрено баве проблемима у образовању.  Али о томе неком другом приликом.

                У оваквој ситуацији поставља се питање шта се конкретно може урадити да се постојеће стање унапреди.  Предлози које ћу навести могу у неком облику постати део легислативе у области образовања али и смернице за дањи рад Министарства и других установа. Важно је истаћи да ова решења не морају нужно бити део неког закона већ је важно да постану део практичне образовне политике на оперативном  плану.

У циљу смањења  обима администрације наставника и стручних сарадника у школама предлажем следеће:

  • Избацити из законских докумената  скоро све одредбе које предвиђају казне за просветне раднике због такозваног „несавесног вођења документације“ као  и лакше и теже повреде радних обавеза које из тог произилазе. Осим казни за могуће злоупотребе и намерно обмањивање  кроз вођење евиденције ништа друго  не треба да постоји у закону и правилницима. Наставник не треба да се плаши казни због наводних пропуста у вођењу администрације.  Администрација треба да служи да помогне наставнику у раду,  а не да га држи под стресом и притиском. Ако наставник нешто и погреши то ће њему сметати у послу и треба му дати прилику да то исправи.
  • Укинути обавезу прегледања и вредновања документације у области планирања и програмирања образовно – васпитног рада од стране трећих лица (саветника, инспектора, директора итд.) Планови и припреме треба да служе наставницима и да буду део њиховог личног односа према педагошком раду.  Сваки наставник (ако је савестан) се припрема другачије и то треба поштовати.  Наставник треба да одговара за крајњи резултат свог рада,  а то је знање и развој ученика , а не за папире и документацију. Ако још увек немате начина да утврдите шта се дешава у реалној  педагошкој пракси онда немојте оптерећивати наставнике непотребним притисцима. Време је да се престане са праксом похваљивања наставника који у „папирима“ имају све чисто и уредно док са друге стране немамо увид у то какав је њихов стварни педагошки рад.
  • Максимално смањити количину  података које треба унети у дневник образовно васпитног рада за оба циклуса.  У пракси се показало да наставници пишу бројне непотребне  информације у дневник које не одговарају стварном стању и које ничему не служе.  Укините или ревидирајте рубрике које се односе на:   уписивање часова (свести на најнеопходнији минимум),   писање  разних извештаја и запажања (родитељски састанци, екскурзије, извештаји о сарадњи са разним телима и институцијама итд,  то треба да буде део личне документације наставника),   попуњавање података о ученицима , родитељима, наставницима итд. ( ове информације углавном постоје у другим документима и не треба их дуплирати). 
  • Смањити документацију која се води у оквиру стручних већа, педагошког колегијума и разних тимова.  Ефикасан и продуктиван рад ових тела управо гуши гломазна администрација и бирократски захтеви.  То убија ентузијазам просветних радника и обесмишљава првобитну сврху ових тела.
  • Уведите могуђност вођења  и чувања документације електронским путем.Нема потребе да посебно објашњавам колико је ово битно у 21 веку, посебно за информатички писмене просветне раднике.
  • Боље искористити присуство стручних сарадника (педагога и психолога)  у школама и предшколским установама. Посао стручног сарадника није да контролише наставнике(буде полицајац),  буде замена за одсутне наставнике,  мења директора  или сређује школску документацију.  Функција стручног сарадника је помоћ деци, наставницима и родитељима у области  психичког живота (психолог) и проблема у настави, организацији и праћењу рада школе (педагог). Стручни сарадник је ту да ради на унапређењу међуљудских односа, затим да посредује између деце,  наставника, родитеља и управе школе када је то потребно.  Превеликим бирократским захтевима гушите потенцијал  који стручни сарадник може да има на решавање проблема у образовању.  То је довело до неоправданог става у делу јавности да су стручни сарадници непотребни у школама и предшколским установама.
  • Помозите наставницима и стручним сарадницима у вођењу документације израдом примера и шаблона за документацију и обукама за вођење документације. Ето прилике да школске управе, саветници и инспектори буду на услузи наставницима и постану нека врста сервиса који ће бити од користи. Уместо контроле и притисака нека се баве помагањем просветним радницима и нека служе као испомоћ у вођењу школске документације.
  • Уведите праксу организовања угледних и огледних часова, тимске посете настави,  интерне школске семинаре,  размене искустава и групна саветовања. То је много бољи начин да се стеке увид у реалну педагошку  праксу и да се она унапреди уместо контроле планова, припрема и дневника.  Ту такође до изражаја могу да дођу стручни сарадници и спољни саветници.

                На крају бих желео да скренем пажњу да никаква администрација не може да реши проблеме уколико  се сам наставник не потруди да то уради у свом непосредном раду.  Нажалост,   један број људи који ради у просвети нема потребне компетенције за посао наставника, васпитача или стручног сарадника.  Бирократизована администрација и третирање наставника као административних службеника само додатно отежавају и маскирају ову чињеницу.  Напоменуо бих да се често чује како у Србији има вишка просветних радника,  истина је да  нема вишка просветних радника већ има људи којима тамо уопште није место.  То није економско питање у смислу трошкова у буџету, већ питање будућности државе и народа.  Потребно је што пре наћи механизам којим би се извршило објективно, праведно и непристрасно вредновање рада просветних радника према стручним критеријумима.  То би створило услове да се прави људи приме на  права места.

                Мерама којима сам предложио решили би се неки од проблема у образовању и тако створили предуслови да се крене у озбиљнију трансформацију образовног система. Први ефекти које ћете приметити су повећање ентузијазма просветних радника и бољи наставни процес, а затим и јачање угледа просветне струке  у друштву. Такође не заборавите да мере које сам предложио могу и треба да се односе како на наставнике и стручне сараднике  у основним и средњим школама тако и на васпитаче и предшколским установама и специјализованим домовима и установама васпитно-образовног типа..

                У нади да  ћете имати разумевање и прихватити неке од  предлога које сам поменуо. срдачно Вас  поздрављам  и  желим пуно успеха у даљем раду

Ненад Стевановић, nenadstevan@gmail.com,  tel: 069 20 39 787

Posted on август 14, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Поставите коментар.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се / Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се / Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се / Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се / Промени )

Повезивање са %s

Socceroaza

Blog posvećen fudbalskim trenerima i svim zaljubljenicima fudbalske igre u cilju zajedničkog usavršavanja i edukacije, kao i informisanja o novim načinima, stilovima i metodama treninga u fudbalu, ali i u sportu uopšte.

KREATIVNA ČAROLIJA

Svima onima koji imaju sposobnost stvaranja lepote

mamica radoznalica

Ovo je moja priča :)

nekinovinastavnici

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

игром до знања

Мојим најдражим ђацима, неисцрпном извору инспирације

СТВАРАЛАЧКИ ДИЗАЈН / CREATIVE DESIGN

Све је могуће оном који верује....

In Centar

Platform for Social Entrepreneurship

S. Verbić: jedan lični bRlog

pošto me niko ne sluša, ja ponekad pišem...

MOOSHEMA GAZETA

Mooshema blog, zdrav život, zdrava ishrana, fitness

Business Skills

Tretiraj biznis kao što tretiraš sebe!

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Споменка Кочиш

ОШ''Јосиф Маринковић'', Нови Бечеј

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

СЛАЂИНИ ВРАПЧИЋИ

Деца су украс света!

Devetogodišnje obrazovanje

Za nastavnike razredne nastave

DEČJI FESTIVAL KREATIVNA ČAROLIJA

Međunarodni festival dečjeg filmskog, dramskog, muzičkog, likovnog i literarnog stvaralaštva

МИСЛИОНИЦА - ИГРАОНИЦА

II/3 Основне школе"21. октобар" у Крагујевцу

ВРЕМЕПЛОВ

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

%d bloggers like this: