ПОЗИВ НА IV КОНКУРС, Лесковац 2014.

468629_563181817053916_1817534372_o

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

и

Учитељско друштво Лесковац

 објављују конкурс

IV Републичке Смотре сценског учитељског стваралаштва

Позивамо учитеље да понуде :

1.     Пројекте дечје позоришне сцене.

2.      Најбољи ауторски дечји драмски текст  2014.

Приспели пројекти вредноваће се према естетској вредности, оригиналности, иновативности и актуелности.  Пријава за учешће по конкурсу траје до 1. априла 2014.године. 

Регионалне смотре одржаће се током маја, а завршна републичка смотра  2 – 3. јуна 2014. године.

 

Пропозиције Смотре сценског учитељског стваралаштва

 

Смотра сценског стваралаштва   Учитељског друштва Лесковац у даљем тексту Смотра је смотра дечјег сценског стваралаштва и представља сусрет најбољих дечјих глумачких ансамбала.  Сусрети су део програма Савеза учитеља републике Србије  и Учитељског друштва Лесковац (у даљем тексту: СУРС и УДЛ).

Сусрети се одржавају сваке године, јуна месеца по Календару манифестација СУРС и УДЛ-а са пратећим конкурсима  . У питању су литерарни, ликовни и конкурс за кратки видео клип.

Право учешћа на Смотри имају драмске групе и секције основних школа – учитеља из Србије. Право учешћа на пратећим конкурсима имају учитељи и ученици из Србије и региона, где код постоји настава на српском језику.

Време, место и непосредног организатора (домаћина) Смотре, одређује Управни одбор СУРСа и аутори, за сваку годину посебно, на основу расписаног конкурса.

Смотра је такмичарског карактера деце основношколског узраста од првог до четвртог разреда. Представе могу трајати најдуже тридесет (30) минута. Представе се изводе током најмање два такмичарска дана за публику из школа.
Непосредни организатор Смотре ( домаћин), дужан је да испуни следеће услове:
–  да обезбеди позоришну салу са одговарајућом сценом ( најмање 70-80 квадрата), опремљену: завесама, озвучењем, гардеробама, тоалетом и осталим пратећим просторијама.
– да обезбеди разговоре о представама између Оцењивачке комисије и аутора
– да штампа Билтен (Информатор) Сусрета

– да на примерен начин рекламира Сусрете, обезбеди присуство новинара и средстава информисања

– да штампа рекламни материјал Сусрета

– да обезбеди (у сарадњи са школом/ама) присуство публике

– да организује свечано отварање и затварање Сусрета.

Сви ансамбли који пријављују представе за систем такмичења, дужни су да УДЛ доставе Пријаву. Ансамбли  Пријаве достављају УДЛ у електронској форми, а ако нису у могућности онда факсом односно класичном поштом.

На Смотри могу бити организоване и пратеће манифестације: изложбе, књижевни сусрети, сусрети са истакнутим културним радницима, драмским и дечјим писцима и др.

На Смотри  може гостовати професионална представа за децу као и представа домаћина, ван конкуренције (ако од стране селектора није предложена у званичну конкуренцију).

У оквиру Сусрета могу бити организовани и семинари, саветовања и драмске радионице.

На Сусретима може бити изведено 10 представа, по предлогу зонског – регионалног  селектора.

Представе на зонском нивоу прати један селектор, а на републичком Оцењивачка комисија ( 3 члана), састављена од стручних људи са листе усвојене од стране Одбора за сценско стваралаштво СУРС и УДЛ. Овог правила треба да се придржавају и организатори општинских смотри.

Селектора на зонским смотрама и Оцењивачку комисију на Сусретима, бира Одбор за сценско стваралаштво организатора, од више кандидата.

Свој извештај зонски селектор доставља Савезу у електронској форми, а Савез га дање дистрибуира регионалним центрима.

Трошкове ангажовања селектора односно Комисије регионалном и републичком нивоу сноси УДЛ. Коначну одлуку о броју представа на Сусретима, доноси Одбор за сценско стваралаштво СУРС а УДЛ.

Организатор такмичења и Смотре стара се о припреми ученика за такмичења и смотре, планира и организује семинаре и друге инструктивне облике рада за наставнике који остварују програм смотре.

Непосредни организатор,  (домаћин) Сусрета ,  формира сваке године

Организациони одбор, који сачињавају:

– делегирани представници  СУРС-а и УДЛ

– представници организација и установа културе из Града домаћина

– представници радних и невладиних организација, спонзори и други појединци
Организациони одбор Смотре разматра и одлучује о свим питањима из домена организације Смотре.

На Смотри се додељују награде, похвале и одају јавна признања учесницима. Награде (дипломе,књиге, признања) и похвале, обезбеђује СУРС и Учитељско друштво Лесковац. Одлуку о наградама, похвалама  и признањима доноси Републичка комисија.               Републичку комисију образује организатор, а најмање један члан је представник Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Награде могу додељивати и друге заинтересоване организације, појединци и удружења у договору са непосредним организатором и Оцењивачком комисијом.

Ученици који на такмичењу и Смотри освоје прво, друго и треће место добијају од организатора: дипломе, признања, похвале и награде.

Наставници од организатора добијају признања, похвале и награде.

 

На Смотри се додељују следеће награде и похвале:

– признање сваком ансамблу, учеснику
– дипломе 3 (три) за освојено прво, друго и треће место

– диплому за најуспешнију: женску, мушку и епизодну улогу

– дипломе за најуспешнију: режију, сценографију, костим, маску, оригиналну музику,  сценски говор, колективну игру

– диплому за неки други елеменат у представи

Оцењивачка комисија присуствује свим представама, своје одлуке доноси самостално, једногласно или већином гласова. Своје одлуке Комисија саопштава и образлаже јавно, последњег дана Смотре, односно на затварању.Своје одлуке Комисија одмах доставља ( у електронској форми) непосредном организатору. Комисија не мора доделити све награде, ако за то не постоје услови.
Саставни део овог Правилника је и Кодекс понашања ансамбала школа које су се укључиле у систем такмичења. Основу Кодекса чини гесло: „у процесу стварања позоришних представа,  школе  раде на принципу добровољности, али од тренутка уласка у систем такмичења, дужни су да се придржавају прихваћених правила, дефинисаних правилником, са свим правима и обавезама, привилегијама и санкцијама“, а то је:

а) Поштовање свега договореног и унетог у овај Правилник, како за школе, тако и за

организаторе и реализаторе смотри и фестивала

б) неприкосновеност и непроменљивост одлуке селектора односно жирија у погледу пласмана представа и изреченог уметничког утиска

в) обавезност учешћа на школским смотрама према одлуци селектора односно жирија
г) достављање пратећег материјала ( пријава, плакат, ЦД ….) СУРС и УДЛ-у, односно организатору смотре

д) могућност отказивања наступа позоришне представе на смотри, из оправданих разлога, најмање 7 (седам) дана пре почетка смотре .

ђ) могућност примене казнених мера ( не учествовање у систему такмичења наредне године) у случају не поштовања одредби овог Правилника

е) могућност жалбе ансамбла на одлуку селектора односно жирија као и на неадекватне техничке и организационе услове током играња представе на смотрама и на самој Смотри, али жалба не одлаже извршење одлуке. Трошкове, евентуалног изласка Оцењивачке комисије и поновно гледање представе сноси ансамбл.

 

РАСПОРЕД ПРИПРЕМА

 

Пријава учешћа на Смотри до 1.априла 2014.годин

1. Ако желите конкурисати за учешће Смотри сценског стваралаштва СУРС-а и  Учитељског друштва Лесковац представом треба да доставите:

а) Попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа (дат у прилогу Конкурса или га преузети са сајта  http://www.surs.org.rs)

б)  Текст представе коју припремате (фонт: ариел, величина:12, име аутора текста)

в) Биографије и портретне фотографије наставника (аутора и сарадника)

 

2. Ако сте учитељ или наставник, аутор текста за позоришне представе и желите да конкуришете за  НАЈБОЉИ АУТОРСКИ  ДЕЧЈИ ДРАМСКИ  ТЕКСТ  2014. и да на тај начин промовишете свој рад, доставите попуњен образац КОНКУРСНЕ  ПРИЈАВЕ  учешћа, текст  (фонт: аријел, величина:12), биографију и портретну фотографију.

3.  Пријаве слати искључиво електронском поштом на адресу: smotraudl@gmail.com

На основу пристиглих пријава учесника, најкасније до 15.априла 2014. године организатор Смотре ће обавестити ауторе представа о ужем избору учесника.

2.   ДОСТАВЉАЊЕ  МАТЕРИЈАЛА

Најкасније до 25. априла 2014. за пријављене представе треба мејлом доставити:

1. Попуњен пријаву за  учешће (коју можете преузети на сајту http://www.surs.org.rs),

2. Кратак опис представе

3. Листу са именима, разредом и улогама глумаца

4. Музику и звучне ефекте доставити снимљене на ЦД (снимљене и обележене потребним редоследом)

3. РЕГИОНАЛНЕ СМОТРЕ организоваће се током априла и маја 2014.године у више градова и биће селекција за учешће на републичкој Смотри.

4. КОНАЧНА ПОТВРДА УЧЕШЋА НА РЕПУБЛИЧКОЈ СМОТРИ

Најкасније до 20.маја 2014.ауторима ће бити достављена коначна одлука о учешћу у програму републичке Смотре.

За одабране представе, најкасније до 25.маја 2014. доставите:

  • Попуњен образац потврде учешћа
  • Потпуни опис потребних техничких средстава

5. РЕПУБЛИЧКА СМОТРА 2-3.јун 2014.у Лесковцу

Учествују до 10 најуспешнијих представа са регионалних Смотри

6. МЕЂУНАРОДНА СМОТРА

Учествују драмски текстови са републичке Смотре, 2 најуспешније представе са републичке Смотре и одабране представе из иностранства.

ВАЖНЕ  НАПОМЕНЕ:

•    Пријаве учешћа неће се примати након 1. априла 2014., а материјали пристигли након 25. априла 2014. неће бити прихваћени и сматраће се да сте одустали од учешћа на   Смотри сценског стваралаштва

•    Пристигли материјали се не враћају.

•    Организатор задржава сва права над материјалима и  снимцима представа са Смотре.

 

Advertisements

Posted on март 3, 2014, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Поставите коментар.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

w

Повезивање са %s

Socceroaza

Blog posvećen fudbalskim trenerima i svim zaljubljenicima fudbalske igre u cilju zajedničkog usavršavanja i edukacije, kao i informisanja o novim načinima, stilovima i metodama treninga u fudbalu, ali i u sportu uopšte.

KREATIVNA ČAROLIJA

Svima onima koji imaju sposobnost stvaranja lepote

mamica radoznalica

Ovo je moja priča :)

nekinovinastavnici

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

игром до знања

Мојим најдражим ђацима, неисцрпном извору инспирације

СТВАРАЛАЧКИ ДИЗАЈН / CREATIVE DESIGN

Све је могуће оном који верује....

In Centar

Platform for Social Entrepreneurship

S. Verbić: jedan lični bRlog

pošto me niko ne sluša, ja ponekad pišem...

MOOSHEMA GAZETA

Mooshema blog, zdrav život, zdrava ishrana, fitness

Business Skills

Tretiraj biznis kao što tretiraš sebe!

predragpopovic

A fine WordPress.com site

Споменка Кочиш

ОШ''Јосиф Маринковић'', Нови Бечеј

Учитељица Мира Стевковић

ОШ "Јосиф Маринковић", Нови Бечеј

СЛАЂИНИ ВРАПЧИЋИ

Деца су украс света!

Devetogodišnje obrazovanje

Za nastavnike razredne nastave

DEČJI FESTIVAL KREATIVNA ČAROLIJA

Međunarodni festival dečjeg filmskog, dramskog, muzičkog, likovnog i literarnog stvaralaštva

МИСЛИОНИЦА - ИГРАОНИЦА

II/3 Основне школе"21. октобар" у Крагујевцу

ВРЕМЕПЛОВ

4 out of 5 dentists recommend this WordPress.com site

%d bloggers like this: